Mój profil na Facebook

Wiadomości

O stanie boisk treningowych Lublinianki

lub.jpgOtrzymałem właśnie odpowiedź na interpelację w sprawie poprawy stanu nawierzchni boisk treningowych Lublinianki, wykonanych w ramach budżetu obywatelskiego. Według dochodzących do mnie sygnałów, jakość obiektów budzi poważne zastrzeżenia i zagrożenie ich prawidłowego użytkowania. Czy tak w rzeczywistości jest, pokaże szczegółowa inwentaryzacja, której przeprowadzenie Ratusz deklaruje w okresie wiosennym. No cóż, poczekajmy zatem na ostateczny werdykt, ale przyznam szczerze, że nie jestem zadowolony z dotychczasowych wiadomości związanych z realizacją tego zadania.

O remoncie chodnika przy ulicy Czwartaków 5

znak.jpgKolejna interpelacja w sprawie Wieniawy. Tym razem w piśmie do Prezydenta Lublina dopominam się o przebudowę chodnika przy ulicy  Czwartaków 5. Obecny stan tej arterii uniemożliwia swobodny dojazd do posesji karetek pogotowia, straży pożarnej i innych pojazdów pierwszej pomocy, w związku z czym zasadnym rozwiązaniem byłoby poszerzenie tej arterii i dostosowanie jej do potrzeb lokatorów. Działanie to rozwiąże bolączkę mieszkańców nie zmieniając jednocześnie ciągu pieszego w drogę z przeznaczeniem dla ruchu kołowego.

O wsparciu dla stypendystów

kasa.jpgDzisiejszym popołudniem skierowałem do Prezydenta Lublina interpelację w sprawie zwiększenia środków finansowych na stypendia artystyczne http://marcinnowak.pl/?p=4271.

Mam nadzieję, że moje działania przyczynią się do pozytywnego rozstrzygnięcia, bo osobiście nie wyobrażam sobie, by w roku bieżącym liczba stypendystów miałaby zostać radyklanie zmniejszona.

Wybory i Komitet Krzysztofa Żuka

zuk.jpgSpośród licznych przypuszczeń i spekulacji, które pojawiają się w przestrzeni publicznej w związku z tegorocznymi wyborami samorządowymi, jedno nie ulega wątpliwości: urzędujący Prezydent Krzysztof Żuk wystartuje pod szyldem własnego komitetu wyborczego, co cieszy zarówno w kontekście odpolitycznienia kandydata i uwolnienia go od szkodliwego wizerunkowo szyldu partyjnego jak również pod kątem płaszczyzny szerszego porozumienia koalicyjnego licznych środowisk popierających taki kierunek rozwoju Lulbina.

O pomniku i wyborach

urna.jpgW związku z zaprezentowaną przez radnych Prawa i Sprawiedliwości koncepcją umieszczenia w przestrzeni publicznej pomnika Marii i Lecha Kaczyńskich, pragnę w kilku słowach odnieść się do niniejszego zagadnienia. Po pierwsze, temat wymaga szczegółowych konsultacji społecznych, które przyczynią się do uspokojenia atmosfery wokół pomysłu. Po drugie, w  niniejszej kwestii głos powinny zabrać osoby i organy specjalizujące się w ocenie takich tematach: zespół ds. pomników, konserwator zabytków, właściwa rada dzielnicy etc. Po trzecie, w powietrzu czuć już wybory samorządowe, których zbliżający się termin z całą pewnością przynosić będzie wiele nowych i niekonwencjonalnych pomysłów.