Mój profil na Facebook

Wiadomości

O „Przyjaznej Zebrze” w telefonie komórkowym

z.pngZgodnie z zapowiedzią przy końcu wakacji zaprezentowana zostanie moblina aplikacja na telefon związana z moją autorską akcją „Przyjazna Zebra”. Tym razem pasiasty przyjaciel, zawita do każdego domu za sprawą telefonu komórkowego, ucząc i bawiąc. Szczegóły jeszcze w tym miesiącu.

Bezpłatne przejazdy- sukcesem Wspólnego Lublina

mpk.jpgJednym z największych sukcesów radnych Wspólnego Lublina w bieżącej kadencji, jest wprowadzenie bezpłatnych przejazdów środkami transportu miejskiego dla dzieci i młodzieży do 16-ego roku życia. Nasz pomysł miał na celu zmniejszenie ruchu kołowego na lubelskich arteriach (część rodziców zdecydowała się przesiąść z własnych aut do MPK) oraz przywiązanie pasażera od najmłodszych lat do stałego poruszania się lokalną komunikacją. Nie mam wątpliwości, że cel został osiągnięty, zaś jego szczegółową ocenę przedstawimy na początku roku szkolnego.

Fot. (Źródło): www.lublin.eska.pl

O przyszłości Dworku Grafa

dworek-grafa.jpgPrzed kilkoma miesiącami przygotowałem i wraz z kierowaną przeze mnie Komisją Kultury i Ochrony Zabytków skierowałem do Prezydenta Lublina dezyderat w sprawie przyszłości Dworku Grafa. Sygnalizowałem w nim, że  znajdujący się w zasobach Urzędu Miasta budynek permanentnie niszczej, zaś kolejene próby zmiany tego stanu rzeczy, kończyły się bezproduktywną klapą. W związku z tym,  niezbędne jest podjęcie działań zmierzających do wpisania budynku do Krajowego Rejestru Zabytków i pozostawienie go w zasobach gminy Lublin. W mojej ocenie błędnym, ale na szczęście też nieskutecznym, kierunkiem okazywały się próby zbycia nieruchomości. Dziś wiadomo, że ten zabytkowy obiekt nie zostanie sprzedany, a o dalszym jego przeznaczeniu i oczywiście kompleksowym remoncie zadecyduje Prezydent w najbliższym czasie. Czekam pełen nadziei.

Fot. (Źródło): www.kurierlubelski.pl

Tytułem przypomnienia, umieszczam treść dezyderatu:

Komisja Kultury i Ochrony Zabytków Rady Miasta Lublin kierując się dobrem publicznym i pielęgnowaniem wartości historycznych, zwraca się z prośbą o podjęcie działań zmierzających do wpisania obiektu Dworek Grafa do Krajowego Rejestru Zabytków. Do chwili obecnej ten obiekt, pomimo swojej historycznej wartości, z nieznanych nam przyczyn nie został oceniony właściwą mu miarą. Skutkiem istniejącego stanu rzeczy jest nie tylko umniejszenie jego wartości lecz również uproszczenie procedury przebudowy lub wyburzenia obiektu. W związku z powyższym prosimy o uwzględnienie naszej prośby i priorytetowe rozwiązanie sygnalizowanego przez nas problemu. Jednocześnie Komisja sugeruje, iż w budynku tym mogłoby zostać umieszczone Biuro ds Zagospodarowania Dolin Rzecznych i Wąwozów lub inna jednostka Urzędu Miasta Lublin. 

O przyszłości stadionu żużlowego

zuzel.jpgJednym z kluczowych tematów sportowych na najbliższe miesiące jest nowy stadion żużlowy. To oczywiste, że dzisiejszy stan obiektu przy Alejach Zygmuntowskich wymaga gruntownych zmian, zwłaszcza w kontekście przyszłorocznego progresu liczby widzów po ewentualnym awansie do najwyższej klasy rozgrywkowej. Otwarta kwestią pozostaje to, czy powinniśmy iść w kierunku budowy nowego stadionu, czy też przebudowy infrastruktury dzisiejszego, do czego osobiście bardziej się skłaniam. W tej kwestii skieruję do Pana Prezydenta stosowną interpelację, której treść umieszczę w przyszłotygodniowym wpisie blogowym.

Fot. (Źródło): www.kurierlubelski.pl

Wybory tuż tuż

wybory.jpgWedług nieoficjalnych, choć coraz powszechniej upublicznianych informacji, 10-go sierpnia Prezes Rady Ministrów ogłosi termin wyborów samorządowych. To oczywiście jedynie spekulacje, choć najprawdopodobniej będą one miały miejsce 21 października.  Dla potencjalnych kandydatów, zacznie się zatem gorący okres aktywności, która na kilka tygodni zdominuje przestrzeń publiczną. Mam jedynie nadzieję, że jej merytoryczna wartość, górować będzie nad populizmem i polityczną brutalizacją życia.