Mój profil na Facebook

Wiadomości

O bezpieczeństwie podczas ferii

zebra.jpgW związku z początkiem ferii w Województwie Lubelskim pragnę przypomnieć o konieczności zachowania szczególnego bezpieczeństwa i wzmożonej ostrożności podczas zimowej przerwy szkolnej. To świetny czas odpoczynku od nauki, niosący ze sobą jednak wiele nowych pokus i niebezpieczeństw. Jako autor akcji „Przyjazna Zebra” promującej bezpieczeństwo w ruchu drogowym, proszę zatem o zachowanie szczególnej czujności zarówno w miastach, jak i na zimowiskach oraz bezpieczny powrót do placówek edukacyjnych po dwóch tygodniach odpoczynku.

Jan Olszewski 1930-2019 R.I.P.

jan-olszewski.jpg

Zmarł Jan Olszewski- jeden z najwybitniejszych współczesnych Polaków.  Premier RP, uczestnik Powstania Warszawskiego, obrońca w procesach politycznych PRL, wielki patriota.  Spoczywaj w pokoju.

Pamiętajmy- 10 marca wybory do rad dzielnic

wybory.jpg10-ego marca wybierzemy członków rad dzielnic, czyli jednostek pomocniczych samorządu. Pisałem już o tym kiklakrotnie, podkreślając ogromne znaczenie, jakie dla lokalnej społeczności mają ich działania. To właśnie za sprawą rad dzielnic realizowane są mikro zadania, pozwalające upiększać nasze małe ojczyzny. Remont chodników, budowa placów zabaw czy rewitalizacja skwerów, to tylko niewielki zakres ich aktywności. Pamiętajmy o tym biorąc udział w marcowych wyborach.

Fot. (Źródło): www.kurierlubelski.pl

14 lutego- dzień chorych na epilepsję

padaczka.jpgJak nadmieniłem już w jednym z wcześniejszych wpisów blogowych 14 lutego wraz ze Stowarzyszeniem Ludzi Cierpiących na Padaczkę „Drgawka”przed lubelskim Ratuszem przeprowadzimy akcję edukacyją na temat epilepsji. Jak co roku informować będziemy czym jest padaczka, jak zapobiegać atakom epileptycznym, a także w jaki sposób walczyć z wykluczeniem osób dotkniętych tą chorobą. Święty Walenty, który powszechnie kojarzy się z zakochanymi jest bowiem również (a może przede wszystkim) patronem chorych na epilepsję.

W sprawie pracowników niepedagogicznych

ratusz.jpgZ ogromnym zniecierpliwieniem i nie mniejszą nadzieją oczekuję odpowiedzi Pana Prezydenta na moją interpelację w sprawie uregulowania płac dla pracowników niepedagogicznych zatrudnionych w lubelskich placówkach oświatowych. Od kilku tygodni, społeczność lokalnych przedszkoli i szkół, przesyła do Urzędu Miasta oraz miejskich radnych maile, w których domaga się natychmiastowego rozwiązania problemu i podniesienia ich wynagrodzeń. W tym samym tonie sformułowałem moją interpelację, głeboko wierząc, że w najbliższych tygodniach, problem zostanie ostatecznie rozwiązany.

Treść interpelacji umieszczam w linku: http://marcinnowak.pl/?p=4830

Fot. (Źródło): www.teatrnn.pl