Mój profil na Facebook

Radny Lublina

Interpelacja w sprawie latarń przy ulicach: Puławskiej, Legionowej, Popiełuszki i Głowackiego

W związku z potrzebami sygnalizowanymi przez mieszkańców Wieniawy, dotyczącymi poprawy jakości oświetlenia na trzech skrzyżowaniach dzielnicy, zwracam się z prośbą o wykonanie następujących zadań:

1. ul. Zuchów- ul Puławska- wymiana wysięgnika na słupie nr 9 przy ulicy Puławskiej połączona z montażem dodatkowej oprawy skierowanej na ulicę Zuchów,

2. ul Zuchów- ul.Legionowa- wymiana wysięgnika na słupie nr 8 przy ulicy Legionowej połączona z montażem dodatkowej oprawy skierowanej na ul. Zuchów,

3. ul. Popiełuszki- ul.Głowackiego- wymiana wysięgnika na słupie nr 4 przy ulicy Popiełuszki połączona z montażem dodatkowej oprawy skierowanej na ul. Głowackiego oraz montaż dodatkowego wysięgnika na słupie energetyczno-oświetleniowym nr 9 przy ulicy Głowackiego z oprawą skierowaną na ul. Popiełuszki.

Niniesze prace w istotny sposób poprawią widoczność na wskazanym obszarze, zwiększając bezpieczeństwo pieszych i kierowców pojazdów kołowych, co ma szczególne znaczenie w kontekście znajdujących się w pobliżu placówek oświatowych i spółdzielni niewidomych.

Interpelacja w sprawie remontu ulicy Bema

Zwracam się z prośbą o podanie przybliżonego terminu rozpoczęcia prac remontowych na ulicy Bema, o co zabiegałem w ubiegłorocznych wnioskach budżetowych. Niniejsza inwestycja, zapisana w tegorocznym budżecie, stanowi zamknięcie kompleksowego remontu chodników i arterii jezdnych na obszarze południowej części Wieniawy, stąd też jej wykonanie stanowi dla mieszkańców dzielnicy bardzo ważny element całokształtu prac. Zważywszy na trwający okres wakacyjny i zminimalizowany w związku z tym ruch kołowy w pobliżu miasteczka akademickiego, zasadnym byłoby rozpoczęcie zadania przed końcem sierpnia.

Uprzejmie proszę o szczegółową odpowiedź na niniejszą kwestię i priorytetowe wykonanie prac remontowych na ulicy Bema.

Interpelacja w sprawie remontu sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 7

Doceniając zaangażowanie władz Miasta w kompleksową termomodernizację Szkoły Podstawowej nr 7 im. ks. Jana Twardowskiego  przy ulicy Plażowej, uprzejmie przypominam o konieczności realizacji innego zapisu budżetowego, jakim jest remont znajdującej się w niniejszej placówce oświatowej sali gimnastycznej. Obecny stan tej przestrzeni urąga standardom obowiązującym w placówkach edukacyjnych Lublina, powodując dyskomfort i dysfunkcję aktywności dzieci oraz pracowników szkoły. Nie ulega wątpliwości, że bez wykonania prac naprawczych, sala gimnastyczna popularnej „Siódemki” nie zostanie dopuszczona do użytku w nadchodzącym roku szkolnym, co pociągnie za sobą negatywne konsekwencje, w zakresie realizacji istotnych zadań niniejszej placówki oświatowej.

Posiadając informację, iż realizacja zadania została zaplanowana w okresie wakacyjnym, proszę o niezwłoczne przystąpienie do jego wykonania.

Interpelacja w sprawie podcięcia drzew na ulicy Weteranów

W związku z docierającymi do mnie sygnałami od społeczności dzielnicy Wieniawa w kwestii konieczności podcięcia klonów znajdujących się na ulicy Weteranów (od ulicy Czwartaków do ulicy Godebskiego) uprzejmie proszę o zdiagnozowanie i rozwiązanie niniejszego problemu.

Kilkunastometrowe drzewa, które przynajmniej od kilku lat nie były systematycznie podcinane, szpecą estetykę klimatycznej uliczki, przede wszystkim jednak ich gałęzie poważnie zagrażają bezpieczeństwu przechodniów i stwarzają niebezpieczeństwo uszkodzenia należących do nich pojazdów kołowych.

Z uwagi na trwający okres wakacyjny i związane z nim zmniejszenie ruchu pieszego tudzież kołowego, proszę o priorytetowe rozwiązanie niniejszej kwestii.

Interpelacja w sprawie przyszłości Lubelskiego Klubu Jeździeckiego

W związku z docierającymi do mnie niespójnymi i wzajemnie wykluczającymi się informacjami dotyczącymi przyszłości Lubelskiego Klubu Jeździeckiego tudzież gruntów, na których od lat funkcjonuje, zwracam się z następującymi pytaniami:

Jak w chwili obecnej wygląda sytuacja formalno-prawna LKJ w zakresie zadłużenia wobec spółki MOSiR, która jest administratorem terenu?

Czy możliwa jest pomoc stowarzyszeniu w aspekcie spłaty (redukcji) zadłużenia oraz prolongaty terminu jego dalszego funkcjonowania na zajmowanym przez nie terenie?

Jakie działania do chwili obecnej przeprowadził Urząd Miasta Lublina a także MOSiR w zakresie pomocy stowarzyszeniu?

Jakie plany dotyczące  wykorzystania terenów zajmowanych przez LKJ ma obecnie Urząd Miasta Lublin i z jakimi działaniami inwestycyjnymi jest to  związane?

Podkreślić chciałbym z całą wyrazistością, że Lubelski Klub Jeździecki stanowi integralna część pokoleniowego dorobku naszego Miasta, świadcząc szereg usług treningowych,  rozrywkowych i leczniczych (hipoterapia), zaś powinnością władz naszego Miasta jest troska o jego przyszłość i prawidłowe funkcjonowanie?

W związku z powyższym, proszę o priorytetowe zajęcie się przedmiotową kwestią i odpowiedź na zadane przeze mnie pytania.