Mój profil na Facebook

Radny Lublina

Interpelacja w sprawie zabezpieczenia w budżecie Lublina dodatkowej kwoty pieniężnej na zakup opasek życia dla seniorów

W związku z ogromnym zainteresowaniem wśród seniorów uzyskaniem tzw. opasek życia, przyznawanych w ramach miejskiego programu „SOS dla Seniora”, zwracam się z prośbą o wydysponowanie w budżecie miasta Lublin dodatkowych środków na ich zakup. Już dziś wiadomo, że liczba osób aplikujących o otrzymanie niniejszych opasek ratujących życie, jest znacznie większa (ponad 600) od liczby opasek zaplanowanych do zakupu (400 sztuk). Napływające kolejne zgłoszenia w formie mailowej i telefonicznej z całą pewnością powiększą jeszcze liczbę kolejnych seniorów zainteresowanych udziałem w tym przedsięwzięciu. Z jednej strony oczywiście pokazuje to trafność opracowanego programu, z drugiej jednak wymusza konieczność rozszerzenia go o dodatkowy zakup.

W związku z powyższym, po szczegółowych konsultacjach w przedmiotowej sprawie, uzyskałem informację, że zasadnym rozwiązaniem byłoby powiększenie tej liczby do 800 sztuk, co wiąże się z zabezpieczeniem kwoty około 200 tysięcy złotych.

W sytuacji wszechobecnej pandemii, podjęcie przez Urząd Miasta działań w tym zakresie, stanowić będzie dodatkowy krok w kierunku ratowania życia osób w szczególnej grupie ryzyka.

Dziękując za dotychczasową realizację programu, proszę o priorytetowe zajęcie się treścią niniejszej interpelacji.

Interpelacja w sprawie organizacji giełdy staroci w miesiącu grudniu

Zwracam się z uprzejmą prośbą o wydanie zgody na organizację giełdy staroci w dniu 20.12.br. Z niezrozumiałych dla mnie powodów, sprzedawcy antyków w Lublinie, po raz kolejny, zostali pozbawieni możliwości uczestnictwa w jednodniowej imprezie, pomimo funkcjonowania podobnych giełd w innych miastach, także Województwa Lubelskiego. Podkreślić chciałbym z całą wyrazistością, że w tym samym okresie otwarte są także targi, galerie handlowe i inne ogólnodostępne miejsca handlu, przez co zasadnym rozwiązaniem jest wydanie decyzji pozytywnej również w tym przypadku. W okresie przedświątecznym, pozbawienie wystawców możliwości zarobkowania i mieszkańców miasta uczestnictwa w tej niezwykle popularnej imprezie, jest krzywdzące dla lokalnej społeczności i szkodzi wizerunkowi Lublina.

Organizatorzy giełdy staroci zobowiązują się oczywiście do zachowania reżimu sanitarnego i wszelkich zasad bezpieczeństwa, co czynią skądinąd przy okazji wszystkich cyklicznych imprez.

Z uwagi na zbliżający się termin giełdy, proszę o priorytetowe rozpatrzenie treści niniejszej interpelacji i pozytywną decyzję w tym zakresie.

Interpelacja w sprawie prolongaty czasowego obniżenia stawek opłat za zajęcie pasa ruchu drogowego dla przedsiębiorców

W związku ze zbliżającym się terminem zakończenia obowiązywania uchwały Rady Miasta Lublin w sprawie czasowego obniżenia stawek za zajęcie pasa ruchu drogowego dla przedsiębiorców (31.12.br.), zwracam się z prośbą o przygotowanie uchwały prolongującej ten okres do końca przyszłego roku.  W mojej ocenie, podjęcie takiego działania jest niezbędne, wobec ograniczeń nałożonych na szereg branż związanych z takim charakterem działalności (m.in restauratorzy czy sprzedawcy kwiatów i zniczy). Należy bowiem pamiętać, że dla osób parających się tymi profesjami, bieżący rok w poważnym stopniu ograniczył prawidłowe funkcjonowanie ich firm, powodując destabilizację działalności i utratę poważnej części przychodów.

W mojej ocenie, przedmiotowa uchwała jest powinnością władz naszego Miasta, pomagającą rodzimym przedsiębiorcom, przetrwać trudny czas pandemii i minimalizującą skutki wprowadzonych ograniczeń.

Proszę o priorytetowe zajęcie się treścią niniejszej interpelacji.

Interpelacja w sprawie możliwości wykorzystania stadionu Arena Lublin na eliminacje Mistrzostw Świata 2022 roku w piłce nożnej

W związku z wysokim prawdopodobieństwem wyłączenia Stadionu Narodowego na mecze reprezentacji Polski w piłce nożnej podczas eliminacji do Mistrzostw Świata 2022 roku, zwracam się z prośbą o podjęcie starań u władz PZPN-u o przeznaczeniu na ten cel stadionu i infrastruktury Areny Lublin. Chciałbym podkreślić, że zgodnie z kalendarzem, 7 grudnia br., polska reprezentacja pozna rywali w eliminacjach, a 24 lub 25 marca 2021 roku, rozegra pierwsze spotkanie. Z uwagi na obecne szpitalne przeznaczenie Stadionu Narodowego, PZPN rozważa przeniesienie meczów eliminacyjnych na mniejsze obiekty, do czego, moim zdaniem, stadion Arena Lublin nadawałby się doskonale (szczególnie w zakresie wysokiego prawdopodobieństwa ograniczenia liczby kibiców). Stwarza to realne szanse docelowego ulokowania spotkań reprezentacyjnych również w Lublinie, mającego na tym polu spore doświadczenie ostatnich lat (vide: Mistrzostwa Świata U-20 w 2019 mężczyzn, mecz Polska-Hiszpania kobiet w 2019 r., czy ostatnio finał Pucharu Polski, a także eliminacyjny mecz Szwecja-Armenia do mistrzostw Europy U-21).

Jestem przekonany, że zważywszy na dotychczasową bardzo dobrą ocenę na polu organizacji wszystkich zawodów na Arenie Lublin, mamy ogromną szansę przejąć część spotkań eliminacyjnych naszej pierwszej reprezentacji w piłce nożnej podczas eliminacji na Mundial 2022 roku.

Proszę o priorytetowe zajęcie się treścią niniejszej interpelacji.

Interpelacja w sprawie pomocy lubelskiej branży gastronomicznej

W związku z katastrofalną w skutkach decyzją rządową dotyczącą częściowego zamknięcia branży gastronomicznej, uderzającą zarówno w pracodawców tej gałęzi życia gospodarczego, jej pracowników, jak i budżety gmin, uprzejmie proszę o rozważenie możliwości wsparcia lubelskich restauratorów Mając świadomość wszelkich trudności dotyczącej strony dochodowej przyszłorocznego budżetu, pragnę zwrócić uwagę, że ludzie parający się tą profesją, od lat stanowią ważny element składowy miejskiego życia gospodarczego, odprowadzającego podatki w mieście i utrzymującego rzeszę pracowników. Ich upadek w poważny sposób naruszy zatem strukturę ekonomiczną miejskiego krwiobiegi, powodując szereg negatywnych konsekwencji na rynku pracy i w miejskim budżecie.

W ostatnich dniach uruchomiona została cenna akcja „RATUjemy GASTRO w Lublinie”, podczas której Urząd Miasta wspiera restauratorów, za co pragnę serdecznie podziękować. To oczywiście krok we właściwym kierunku.

Uważam jednak, że wobec zaistniałej sytuacji naszą powinnością jest podjęcie szerszych działań na tym polu, pomocnych w przetrwaniu te branży takich jak: obniżenie czynszów w lokalach znajdujących się w zasobach gminy Lublin na czas zamknięcia restauratorom stałych punktów obsługi, prolongata terminów spłaty zobowiązań wobec Miasta a także spółek miejskich, zmniejszenie (lub zawieszenie) opłat koncesyjnych, bezpłatne wykorzystanie przez nich nośników informacyjnych również w środkach transportu miejskiego.

Pragnąc wyrazić podziękowanie za dotychczasowe działania Urzędu Miasta Lublin na rzecz pomocy lokalnym przedsiębiorcom, jestem przekonany, że na tym polu możemy podjąć jeszcze wiele potrzebnych i pożytecznych działań.

Proszę o priorytetowe potraktowanie treści niniejszej interpelacji.