Mój profil na Facebook

Radny Lublina

Interpelacja w sprawie wyposażenia Straży Miejskiej w defibrylatory AED

Zwracam się z prośbą o oszacowanie kosztów i zabezpieczenie w przyszłorocznym budżecie Lublina środków pieniężnych na zakup defibrylatorów AED dla potrzeb Straży Miejskiej. Funkcjonariusze lokalnej prewencji podczas wykonywania swoich zadań wielokrotnie wzywani są do osób potrzebujących pomocy, w związku z czym posiadanie przez nich specjalistycznego sprzętu zwiększa szansę właściwej interwencji przed przybyciem karetki pogotowia. Jak pokazuje praktyka, tudzież szereg przeprowadzonych badań, wczesne użycie defibrylatora podczas zaburzenia pracy serca i krążenia w ogromnym stopniu zwiększa prawdopodobieństwo przeżycia człowieka, oczekującego na interwencję służb medycznych. Podkreślić chiałbym również, że użytkowanie defibrylatorów nie wymaga specjalistycznego przeszkolenia medycznego, stąd jego obsługa może być przeprowadzona przez każdą osobę. Po wstępnych konsultacjach z Komendantem Straży Miejskiej, uważam że właściwą decyzją byłby zakup 7 mobilnych defibrylatorów, w które wyposażone zostałyby mobilne patrole. Podobny program z powodzeniem realizowany jest w różnych ośrodkach Polski między innymi w Gliwicach, Chojnicach czy ostatnio w Białymstoku, gdzie straż miejska wyposażona została w takie urządzenia.

Przed dwoma laty, osobiście doprowadziłem do zainstalowania kilku defibrylatorów w budynkach Urzędu Miasta Lublin, zaś w roku bieżącym skutecznie przekonałem Zarząd MPK Lublin do uruchomienia pilotażowego programu użytkowania sprzętu tego typu w środkach komunikacji miejskiej.

W związku z powyższym, proszę o priorytetowe zajęcie się niniejszą kwestią.

Interpelacja w sprawie latarń przy ulicach: Puławskiej, Legionowej, Popiełuszki i Głowackiego

W związku z potrzebami sygnalizowanymi przez mieszkańców Wieniawy, dotyczącymi poprawy jakości oświetlenia na trzech skrzyżowaniach dzielnicy, zwracam się z prośbą o wykonanie następujących zadań:

1. ul. Zuchów- ul Puławska- wymiana wysięgnika na słupie nr 9 przy ulicy Puławskiej połączona z montażem dodatkowej oprawy skierowanej na ulicę Zuchów,

2. ul Zuchów- ul.Legionowa- wymiana wysięgnika na słupie nr 8 przy ulicy Legionowej połączona z montażem dodatkowej oprawy skierowanej na ul. Zuchów,

3. ul. Popiełuszki- ul.Głowackiego- wymiana wysięgnika na słupie nr 4 przy ulicy Popiełuszki połączona z montażem dodatkowej oprawy skierowanej na ul. Głowackiego oraz montaż dodatkowego wysięgnika na słupie energetyczno-oświetleniowym nr 9 przy ulicy Głowackiego z oprawą skierowaną na ul. Popiełuszki.

Niniesze prace w istotny sposób poprawią widoczność na wskazanym obszarze, zwiększając bezpieczeństwo pieszych i kierowców pojazdów kołowych, co ma szczególne znaczenie w kontekście znajdujących się w pobliżu placówek oświatowych i spółdzielni niewidomych.

Interpelacja w sprawie remontu ulicy Bema

Zwracam się z prośbą o podanie przybliżonego terminu rozpoczęcia prac remontowych na ulicy Bema, o co zabiegałem w ubiegłorocznych wnioskach budżetowych. Niniejsza inwestycja, zapisana w tegorocznym budżecie, stanowi zamknięcie kompleksowego remontu chodników i arterii jezdnych na obszarze południowej części Wieniawy, stąd też jej wykonanie stanowi dla mieszkańców dzielnicy bardzo ważny element całokształtu prac. Zważywszy na trwający okres wakacyjny i zminimalizowany w związku z tym ruch kołowy w pobliżu miasteczka akademickiego, zasadnym byłoby rozpoczęcie zadania przed końcem sierpnia.

Uprzejmie proszę o szczegółową odpowiedź na niniejszą kwestię i priorytetowe wykonanie prac remontowych na ulicy Bema.

Interpelacja w sprawie remontu sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 7

Doceniając zaangażowanie władz Miasta w kompleksową termomodernizację Szkoły Podstawowej nr 7 im. ks. Jana Twardowskiego  przy ulicy Plażowej, uprzejmie przypominam o konieczności realizacji innego zapisu budżetowego, jakim jest remont znajdującej się w niniejszej placówce oświatowej sali gimnastycznej. Obecny stan tej przestrzeni urąga standardom obowiązującym w placówkach edukacyjnych Lublina, powodując dyskomfort i dysfunkcję aktywności dzieci oraz pracowników szkoły. Nie ulega wątpliwości, że bez wykonania prac naprawczych, sala gimnastyczna popularnej „Siódemki” nie zostanie dopuszczona do użytku w nadchodzącym roku szkolnym, co pociągnie za sobą negatywne konsekwencje, w zakresie realizacji istotnych zadań niniejszej placówki oświatowej.

Posiadając informację, iż realizacja zadania została zaplanowana w okresie wakacyjnym, proszę o niezwłoczne przystąpienie do jego wykonania.

Interpelacja w sprawie podcięcia drzew na ulicy Weteranów

W związku z docierającymi do mnie sygnałami od społeczności dzielnicy Wieniawa w kwestii konieczności podcięcia klonów znajdujących się na ulicy Weteranów (od ulicy Czwartaków do ulicy Godebskiego) uprzejmie proszę o zdiagnozowanie i rozwiązanie niniejszego problemu.

Kilkunastometrowe drzewa, które przynajmniej od kilku lat nie były systematycznie podcinane, szpecą estetykę klimatycznej uliczki, przede wszystkim jednak ich gałęzie poważnie zagrażają bezpieczeństwu przechodniów i stwarzają niebezpieczeństwo uszkodzenia należących do nich pojazdów kołowych.

Z uwagi na trwający okres wakacyjny i związane z nim zmniejszenie ruchu pieszego tudzież kołowego, proszę o priorytetowe rozwiązanie niniejszej kwestii.