Mój profil na Facebook

Radny Lublina

Interpelacja w sprawie przywrócenia postoju taksówek na ulicy Droga Męczenników Majdanka

W związku z docierającymi do mnie sygnałami od społeczności dzielnicy Bronowice zwracam się z prośbą o przywrócenie postoju taksówek na ulicy Droga Męczenników Majdanka (odcinek pomiędzy ulicą Krańcową a Lotniczą).

Zarówno lokalna społeczność, jak również taksówkarze, sygnalizują potrzebę dalszego funkcjonowania tego postoju, który przez lata pełnił niezwykle ważna funkcję komunikacyjną w krwiobiegu dzielnicy. Podkreślić chciałbym z całą wyrazistością, ze wiele osób (zwłaszcza starszych) w dalszym ciągu stosuje tradycyjne metody korzystania z taksówek, stąd też zasadnym rozwiązaniem byłoby przywrócenie poprzedniego stanu rzeczy i umożliwienie ludziom korzystanie z taksówkowego postoju.

Uprzejmie proszę o priorytetowe potraktowanie treści mojej interpelacji.

Interpelacja w sprawie znaku zakazu zatrzymywania się na ulicy Beliniaków

W związku ze skierowanymi do mnie prośbami od społeczności dzielnicy Wieniawa dotyczącymi przywrócenia znaku zatrzymywania się (B-36) na ulicy Beliniaków (na wysokości posesji nr 7 oraz 6) uprzejmie proszę o niezwłoczne wykonanie niniejszego zadania.

Podkreślic chciałbym z całą wyrazistością, że obecny stan wywołany przez szpaler aut zaparkowanych wzdłuż ulicy, powoduje ustawiczne problemy lokalnej społeczności utrudniając im wjazd na posesje oraz swobodny przejazd wzdłuż ulicy.

W związku z powyższym, proszę o priorytetowe zajęcie się przedmiotową kwestią.

Interpelacja w sprawie stadionu żużlowego w Lublinie

W związku ze zbliżającymi się pracami nad przyszłorocznym budżetem Miasta Lublin oraz towarzyszącym im okresem składania wniosków budżetowych, zwracam się z prośbą o niezwłoczne przygotowanie koncepcji przyszłości stadionu żużlowego i przedstawienie jej opinii publicznej. W chwili obecnej, w przestrzeni medialnej rywalizują dwie koncepcje: budowy nowego obiektu, a także adaptacji i przebudowy obecnego stadionu przy Alejach Zygmuntowskich. Niniejszy stan rzeczy wiąże się z brakiem klarownej decyzji, która stworzyłaby stabilną i stałą lokalizację dla lubelskiego speedwaya oraz rozwiałaby powstajace wokół sprawy wątpliwości i niedopowiedzenia.

Okres przygotowywania przyszłorocznego budżetu to doskonały moment, by przeprowadzić szerokie konsultacje społeczne w tej kwestii, wytyczające ostateczny kierunek działań, przedstawiające operat szacunkowy zadania i zapisujące je w budżecie Miasta Lublin na rok 2019.

W sytuacji gigantycznego progresu jakościowego lubelskiego żużla, towarzyszących mu wyników sportowych oraz goszczących na lubelskim stadionie tysięcy kibiców czarnego sportu, proszę o niezwłoczne zajęcie się przedmiotową sprawą.

Interpelacja w sprawie latarni przy ulicy Sławinkowskiej

W związku ze skierowana do mnie interwencją, proszę o zdiagnozwanie i rozwiązanie problemu związanego z wymianą słupa latarni (nr 38) usytuowanej w pobliżu nieruchomości Sławinkowska 15A. W mojej ocenie stan, w jakim znajduje się, stwarza realne zagrożenie, zarówno dla kieroców pojazdów kołowych przejeżdżających niniejszą arterią, jak i pieszych poruszających się po tamtejszym chodniku.

Uprzejmie proszę o priorytetowe zajęcie sie przedmiotową kwestią.

Interpelacja w sprawie montażu progu zwalniającego na ulicy Czwartaków

W związku ze skierowanymi do mnie prośbami od społeczności dzielnicy Wieniawa dotyczącymi montażu progu zwalniającego na ulicy Czwartaków, uprzejmie proszę o podjęcie działań rozwiązujących niniejszy problem. Z uwagi na obowiązujący od kilku lat jednokierunkowy ruch na w/w arterii, zasadnym jest doprowadzenie do jego spowolnienia, poprzez umieszczenie w okolicach skrzyżowania z ulicą Weteranów i przejścia dla pieszych progu zwalniającego na wysokości nieruchomości oznaczonej numerem 3 po jednej stronie oraz 6 lub 8 po drugiej.

Uprzejmie proszę o priorytetowe potraktowanie treści mojej interpelacji.