Mój profil na Facebook

Radny Lublina

Interpelacja w sprawie zwiększenia środków finansowych na stypendia artystyczne

Zwracam się z uprzejmą prośbą o zwiększenie środków finansowych na stypendia dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury do 120 tysięcy złotych. Zarezerwowana na ten cel kwota 30 tysięcy złotych (informacja przez Wydział Kultury) stwarza realne niebezpieczeństwo, iż w riku bieżącym szereg wybitnych twórców nie otrzyma wsparcia finansowego na realizację swoich projektów.

Osobiście nie wyobrażam sobie sytuacji, by szereg osób realizujących arcyciekawe koncepcje artystyczne nie stało się beneficjentami niniejszego programu w 2018 roku.

Z uwagi na zbliżajacy sie termin składania wniosków (31.03) proszę o niezwłoczne zajęcie się przedmiotową sprawą.

Interpelacja w sprawie pomocy w renowacji obiektów Parafii Ewangelicko-Augsburskiej

Zwracam się z uprzejmą prośbą o podjęcie działań związanych z dofinansowaniem Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w zakresie planowanego przez nią remontu kościoła pw Św. Trójcy, znajdującego się na należącym do niej terenie. Z uwagi na sytuację finansową niewielkiej lubelskiej społeczności luteran, w niniejszym obiekcie do chwili obecnej nie zostały przeprowadzone prace restauratorskie. Tymczasem XVIII-wieczny obiekt wymaga gruntownej naprawy, która nie będzie możliwa bez istotnego wkładu finasowego gminy Lublin, stanowiącego podstawę w możliwości aplikowania o środki zewnętrzne.

Analogiczna kwestia dotyczy innego obiektu należącego do parafii (tzw. murku z kwiatami), który od lat nie może doczekać się kompleksowej przebudowy. W niniejszym aspekcie warto również odnotować zasadność adaptacji terenu znajdującego się za niniejszym „murkiem”, który po szczegółowych konsultacjach z właścicielem (parafią) mógłby służyć społeczności Lublina jako miejsce odpoczynku i rekreacji. Zagospodarowanie niniejszego obszaru byłoby z pewnością krokiem we właściwym kierunku w zakresie rewitalizacji tej części centrum miasta, ustawicznie niszczonej przez parkujące tam samochody.

Z uwagi na fakt, że środki przeznaczone w bieżącym roku na prace restauratorsko-konserwatorskie (600 tys. zł) w niewielkim stopniu zaspokoiły oczekiwania wszystkich wnioskodawców, uważam że zasadnym byłoby zwiększenie tej kwoty w tegorocznym budżecie do sumy 1 miliona złotych.

Interpelacja w sprawie nawierzchni jezdnej przy ulicy Emilii Plater

Zwracam się z uprzejma prośbą o natychmiastowe podjęcie działań zmierzających do zabezpieczenia nawierzchni drogowej przy ulicy Emilii Plater (na wysokości nieruchomości o numerze adresowym 49). Wskazana przeze mnie arteria znajduje się w stanie zagrażającym bezpieczeństwu komunikacyjnemu, a przez to zdrowiu i życiu poruszających się po niej pieszych tudzież kierowców pojazdów kołowych. Zgłaszana przez mieszkańców okolicznych posesji usterka, powodująca osuwanie się skarpy w kierunku al. Sikorskiego, do chwili obecnej nie została usunięta, a sygnalizowana bolączka ustawicznie pogłębia się.

W związku z powyższym proszę o priorytetowe potraktowanie niniejszej interpelacji i podjęcie niezwłocznych działań zmieniajacych przedstawiony przeze mnie stan rzeczy.

Interpelacja w sprawie skweru przy ulicy Spadochroniarzy

W związku z docierającymi do mnie sygnałami od mieszkańców Lublina, dotyczacymi ustalenia warunków zabudowy na działce nr 3/56 położonej przy ulicy Spadochroniarzy, zwracam się do Pana Prezydenta z następującymi pytaniami:

Jakie decyzje w przedmiotowej kwestii zostały podjęte przez Urząd Miasta Lublin w ostatnich miesiącach?

Jaki podmiot gospodarczy stara się o zaadaptowanie niniejszego obszaru?

Jakie decyzje dotyczące warunków zabudowy zostały wydane?

Jakie działania zostały podjęte przez Urząd Miasta Lublin w zakresie przygotowania kompleksowego planu adaptacji niniejszego obszaru?

Jednocześnie chciałbym z całą wyrazistością podkreślić, że przedmiotowa działka miala zostać nabyta przez gminę Lublin, co znalazło się w treści, zainicjowanej przeze mnie uchwały Rady Miasta Lublin(nr 1129/XLIII/2014 dotyczącej woli nabycia nieruchomości (nr ewidencyjny 3/51Obręb 26- Rury Brygidkowskie arkusz 6) z 4 września 2014 roku. Niestety z nieznanych mi przyczyn nie doszło do realizacji tej koncepcji.

W związku z powyższym proszę o ponowne rzetelne zajęcie się przedmiotową kwestią, podjęcie działań zmierzających do przejęcia przez gminę Lublin tej działki i zaadaptowanie jej na potrzeby mieszkańców.

Interpelacja w sprawie dofinansowania klubu sportowego Lublinianka

W związku z docierającymi do mnie informacjami o braku w tegorocznym budżecie środków pieniężnych na dofinansowanie drużyny piłkarskiej KS Lublinianka, zwracam się z prośbą o podanie mi powodów niniejszego stanu rzeczy. Chciałbym zauważyć, że analogiczna sytuacja miała miejsce w kilku ostatnich latach, zaś o ostatecznym pozytywnym rozstrzygnięciu, decydowały dopiero moje interwencje oraz zaangażowanie różnych osób i środowisk związanych z klubem. Nie jestem w stanie zrozumieć, dlaczego tak zasłużony dla miasta klub, utrzymywany obecnie „w lwiej części” prywatnymi środkami pieniężnymi, w każdym kolejnym roku, musi mierzyć się z tymi samymi problemami?

W związku z powyższym, proszę o zabezpieczenie analogicznej do lat ubiegłych kwoty 100 tysięcy złotych na potrzeby klubu sportowego Lublinianka i nie generowanie kolejnych problemów, niesprzyjających atmosferze wśród zawodników, trenerów, działaczy, wszystkich sympatyków i innych osób związanych z „Lublinianką”.