Mój profil na Facebook

Radny Lublina

Interpelacja w sprawie możliwości wykorzystania stadionu Arena Lublin na eliminacje Mistrzostw Świata 2022 roku w piłce nożnej

W związku z wysokim prawdopodobieństwem wyłączenia Stadionu Narodowego na mecze reprezentacji Polski w piłce nożnej podczas eliminacji do Mistrzostw Świata 2022 roku, zwracam się z prośbą o podjęcie starań u władz PZPN-u o przeznaczeniu na ten cel stadionu i infrastruktury Areny Lublin. Chciałbym podkreślić, że zgodnie z kalendarzem, 7 grudnia br., polska reprezentacja pozna rywali w eliminacjach, a 24 lub 25 marca 2021 roku, rozegra pierwsze spotkanie. Z uwagi na obecne szpitalne przeznaczenie Stadionu Narodowego, PZPN rozważa przeniesienie meczów eliminacyjnych na mniejsze obiekty, do czego, moim zdaniem, stadion Arena Lublin nadawałby się doskonale (szczególnie w zakresie wysokiego prawdopodobieństwa ograniczenia liczby kibiców). Stwarza to realne szanse docelowego ulokowania spotkań reprezentacyjnych również w Lublinie, mającego na tym polu spore doświadczenie ostatnich lat (vide: Mistrzostwa Świata U-20 w 2019 mężczyzn, mecz Polska-Hiszpania kobiet w 2019 r., czy ostatnio finał Pucharu Polski, a także eliminacyjny mecz Szwecja-Armenia do mistrzostw Europy U-21).

Jestem przekonany, że zważywszy na dotychczasową bardzo dobrą ocenę na polu organizacji wszystkich zawodów na Arenie Lublin, mamy ogromną szansę przejąć część spotkań eliminacyjnych naszej pierwszej reprezentacji w piłce nożnej podczas eliminacji na Mundial 2022 roku.

Proszę o priorytetowe zajęcie się treścią niniejszej interpelacji.

Interpelacja w sprawie pomocy lubelskiej branży gastronomicznej

W związku z katastrofalną w skutkach decyzją rządową dotyczącą częściowego zamknięcia branży gastronomicznej, uderzającą zarówno w pracodawców tej gałęzi życia gospodarczego, jej pracowników, jak i budżety gmin, uprzejmie proszę o rozważenie możliwości wsparcia lubelskich restauratorów Mając świadomość wszelkich trudności dotyczącej strony dochodowej przyszłorocznego budżetu, pragnę zwrócić uwagę, że ludzie parający się tą profesją, od lat stanowią ważny element składowy miejskiego życia gospodarczego, odprowadzającego podatki w mieście i utrzymującego rzeszę pracowników. Ich upadek w poważny sposób naruszy zatem strukturę ekonomiczną miejskiego krwiobiegi, powodując szereg negatywnych konsekwencji na rynku pracy i w miejskim budżecie.

W ostatnich dniach uruchomiona została cenna akcja „RATUjemy GASTRO w Lublinie”, podczas której Urząd Miasta wspiera restauratorów, za co pragnę serdecznie podziękować. To oczywiście krok we właściwym kierunku.

Uważam jednak, że wobec zaistniałej sytuacji naszą powinnością jest podjęcie szerszych działań na tym polu, pomocnych w przetrwaniu te branży takich jak: obniżenie czynszów w lokalach znajdujących się w zasobach gminy Lublin na czas zamknięcia restauratorom stałych punktów obsługi, prolongata terminów spłaty zobowiązań wobec Miasta a także spółek miejskich, zmniejszenie (lub zawieszenie) opłat koncesyjnych, bezpłatne wykorzystanie przez nich nośników informacyjnych również w środkach transportu miejskiego.

Pragnąc wyrazić podziękowanie za dotychczasowe działania Urzędu Miasta Lublin na rzecz pomocy lokalnym przedsiębiorcom, jestem przekonany, że na tym polu możemy podjąć jeszcze wiele potrzebnych i pożytecznych działań.

Proszę o priorytetowe potraktowanie treści niniejszej interpelacji.

Interpelacja w sprawie oświetlenia Alei Racławickich

 W związku z trwającymi pracami remontowymi na Alejach Racławickich zwracam się z prośbą o niezwłoczne zobligowanie wykonawcy tego zadania, do rzetelnego oświetlenia niniejszej arterii. Ciemności spowijające ulicę, powodują dyskomfort poruszania się po niej, a także poważne utrudnienia tudzież zagrożenia dla kierowców. W mojej ocenie zasadnym rozwiązaniem jest ustawienie prowizorycznego oświetlenia umożliwiającego kierowcom lepszą widoczność, a jeśli to możliwe na tym etapie przywrócenie stałego oświetlenia na znajdujących się wzdłuż obu stron arterii słupach.  

Z uwagi na zbliżający się okres jesienno-zimowy, proszę o priorytetowe potraktowanie tego zadania.  

 

Interpelacja w sprawie porzucanych hulajnóg w miejskiej przestrzeni

Uprzejmie proszę Pana Prezydenta o zajęcie się problemem hulajnóg porzucanych na lubelskich chodnikach tudzież niekiedy w pasach ruchu drogowego. Zjawisko to przybiera na sile, wraz z progresem zainteresowania niniejszym środkiem transportu, powodując szereg utrudnień komunikacyjnych pieszych i kierowców. Mając na uwadze brak właściwych regulacji ustawowych (użytkownik hulajnogi wciąż ma status pieszego) niezwykle ciężkie jest egzekwowanie prawa w kontekście poruszania się nimi. Myślę jednak, że możliwe jest skuteczniejsze weryfikowanie ich użytkowania w zakresie pozostawiania sprzętu na miejskich chodnikach i arteriach (zarówno od operatora jak i osób korzystających z tego środka komunikacji).

W związku z powyższym uprzejmie proszę o zobligowanie podległych sobie służb, do skuteczniejszej weryfikacji bałaganu powstałego na skutek bezmyślnego pozostawiania hulajnóg w przestrzeni miasta przez ich użytkowników oraz oparetaora(ów).

Interpelacja w sprawie pomocy lubelskiemu Egzotarium

Zwracam się z prośbą o pomoc wolontariuszom z lubelskiego Ezgotarium (działającym w Fundacji Epicrates) w pozyskaniu (użyczeniu) nowego lokalu z zasobów gminy Lublin. Doceniając dotychczasowy wkład lokalnego Magistratu  w pomoc i współpracę z zapleczem wolontariackim niniejszej fundacji tudzież Egzotarium, zwracam uwagę na istotne problemy, z którymi borykają się oba podmioty tj. niewielki metraż pomieszczeń do leczenia i rehabilitacji zwierząt, brak bazy szkoleniowej, brak miejsca do przechowywania sprzętu.

Pragnę podkreślić także z całą wyrazistością, że wolontariat niniejszej fundacji prowadzi szeroko rozwiniętą edukację tematyczną, propaguje adopcję zwierząt, podejmuje interwencję w przypadkach noszących znamiona znęcania się nad zwierzętami, a także współpracuje z organami administracji krajowej i samorządowej. Ponadto Fundacja Epicrates, jako jedna z nielicznych w Polsce, posiada doświadczenie w odłowach gatunków inwazyjnych, podejmując te działania przede wszystkim na terenie Lublina.

W związku z powyższym pomoc w znalezieniu nowej siedziby dla tych wspaniałych społeczników, jest powinnością władz miasta, dzięki czemu możliwe stanie się uratowanie wielu zwierząt i zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców Lublina.