Mój profil na Facebook

Radny Lublina

Interpelacja w sprawie montażu klimatyzacji w SP nr 6

Zwracam się z uprzejma prośbą o oszacowanie kosztów montażu klimatyzacji w sali gimnastycznej szkoły podstawowej nr 6 im. Romualda Traugutta przy ulicy Czwartaków 11. Ta wielce zasłużona, od lat zajmująca na mapie edukacyjnej Lublina czołowe miejsce, placówka edukacyjna wymaga szeregu prac adaptacyjno-remontowych, wśród których montaż klimatyzacji w sali gimnastycznej, stanowi kwestię priorytetową.

Z uwagi na konieczność niezwłocznego wykonania tego zadania i moje osobiste zobowiązania wobec dyrekcji szkoły, proszę o udzielenie szybkiej i szczegółowej odpowiedzi.

Interpelacja w sprawie przebudowy chodnika przy ulicy Czwartaków 5

Zwracam się z uprzejmą prośbą o przeznaczenie w tegorocznym budżecie środków na przebudowę (poszerzenie) chodnika prowadzącego od budynku Czwartaków 3 do nieruchomości pod adresem Czwartaków 5.

Obecny stan rzeczy uniemożliwia prawidłowe funkcjonowanie tamtejszej społeczności w zakresie swobodnego dojazdu do posesji karetek pogotowia, straży pożarnej etc. Z uwagi na wysokie koszty, jakie niosłoby ze sobą przekształcenie niniejszej pieszej arterii komunikacyjnej w jezdnię z przeznaczeniem dla ruchu kołowego, zasadnym jest zatem wykonanie prac korekcyjnych związanych z przebudową chodnika z możliwością użytkowania go przez pojazdy w sytuacjach nagłych i krytycznych.

Uprzejmie proszę o wstępne oszacowanie kosztów takiego przedsięwzięcia i podjęcie działań zmierzających do wykonania niniejszego zadania.

Interpelacja w sprawie zwiększenia środków finansowych na stypendia artystyczne

Zwracam się z uprzejmą prośbą o zwiększenie środków finansowych na stypendia dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury do 120 tysięcy złotych. Zarezerwowana na ten cel kwota 30 tysięcy złotych (informacja przez Wydział Kultury) stwarza realne niebezpieczeństwo, iż w riku bieżącym szereg wybitnych twórców nie otrzyma wsparcia finansowego na realizację swoich projektów.

Osobiście nie wyobrażam sobie sytuacji, by szereg osób realizujących arcyciekawe koncepcje artystyczne nie stało się beneficjentami niniejszego programu w 2018 roku.

Z uwagi na zbliżajacy sie termin składania wniosków (31.03) proszę o niezwłoczne zajęcie się przedmiotową sprawą.

Interpelacja w sprawie pomocy w renowacji obiektów Parafii Ewangelicko-Augsburskiej

Zwracam się z uprzejmą prośbą o podjęcie działań związanych z dofinansowaniem Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w zakresie planowanego przez nią remontu kościoła pw Św. Trójcy, znajdującego się na należącym do niej terenie. Z uwagi na sytuację finansową niewielkiej lubelskiej społeczności luteran, w niniejszym obiekcie do chwili obecnej nie zostały przeprowadzone prace restauratorskie. Tymczasem XVIII-wieczny obiekt wymaga gruntownej naprawy, która nie będzie możliwa bez istotnego wkładu finasowego gminy Lublin, stanowiącego podstawę w możliwości aplikowania o środki zewnętrzne.

Analogiczna kwestia dotyczy innego obiektu należącego do parafii (tzw. murku z kwiatami), który od lat nie może doczekać się kompleksowej przebudowy. W niniejszym aspekcie warto również odnotować zasadność adaptacji terenu znajdującego się za niniejszym „murkiem”, który po szczegółowych konsultacjach z właścicielem (parafią) mógłby służyć społeczności Lublina jako miejsce odpoczynku i rekreacji. Zagospodarowanie niniejszego obszaru byłoby z pewnością krokiem we właściwym kierunku w zakresie rewitalizacji tej części centrum miasta, ustawicznie niszczonej przez parkujące tam samochody.

Z uwagi na fakt, że środki przeznaczone w bieżącym roku na prace restauratorsko-konserwatorskie (600 tys. zł) w niewielkim stopniu zaspokoiły oczekiwania wszystkich wnioskodawców, uważam że zasadnym byłoby zwiększenie tej kwoty w tegorocznym budżecie do sumy 1 miliona złotych.

Interpelacja w sprawie nawierzchni jezdnej przy ulicy Emilii Plater

Zwracam się z uprzejma prośbą o natychmiastowe podjęcie działań zmierzających do zabezpieczenia nawierzchni drogowej przy ulicy Emilii Plater (na wysokości nieruchomości o numerze adresowym 49). Wskazana przeze mnie arteria znajduje się w stanie zagrażającym bezpieczeństwu komunikacyjnemu, a przez to zdrowiu i życiu poruszających się po niej pieszych tudzież kierowców pojazdów kołowych. Zgłaszana przez mieszkańców okolicznych posesji usterka, powodująca osuwanie się skarpy w kierunku al. Sikorskiego, do chwili obecnej nie została usunięta, a sygnalizowana bolączka ustawicznie pogłębia się.

W związku z powyższym proszę o priorytetowe potraktowanie niniejszej interpelacji i podjęcie niezwłocznych działań zmieniajacych przedstawiony przeze mnie stan rzeczy.