Mój profil na Facebook

Radny Lublina

Interpelacja w sprawie wysokości wynagrodzeń pracowników niepedagogicznych w lubelskich placókach przedszkolnych i szkolnych

W związku ze skierowanymi do mnie pismami i towarzyszącymi im spotkaniami dotyczącymi konieczności podwyżki płac pracownikom niepedagogicznym zatrudnionym w lubelskich placówkach oświatowych, zwracam się do Pana Prezydenta o niezwłoczne zajęcie się przedmiotową kwestią. Obecne zasady wynagrodzenia pracowników niepedagogicznych, posiadajacych niekiedy kilkudziesięcioletni okres zatrudnienia, są wysoce niesprawiedliwe i krzywdzące. Nie dotyczy to wyłącznie samego aspektu wysokości wynagrodzenia (skądinąd także nie do zaakceptowania), lecz również jego zestawienia z poborami osób rozpoczynających pracę. Pracownicy z wieloletnim stażem pobierają bowiem wynagrodzenie całościowe, będące pochodną sumy wynagrodzenia zasadniczego, premii oraz dodatku za wieloletnią pracę, zaś osoby rozpoczynające pracę i nie posiadające prawa do dodatku za wysługę lat „na starcie”otrzymują wynagrodzenie zasadnicze wyższe od nich. W związku z powyższym zasadnym (i w mojej ocenie koniecznym) byłoby podniesienie wynagrodzenia zasadniczego pracowników z wieloletnim stażem do wysokości najniższej krajowej (225o zł brutto), do której dodatkowo doliczone zostały środki z tytułu wysługi lat i dodatków motywacyjnych.

W związku z umieszczonymi przed kilkoma miesiącami w przestrzeni publicznej informacjami o zamiarze zrealizowania tej koncepcji, uprzejmie proszę o priorytetowe rozwiązanie problemu wynagrodzeń pracowników niepedagogicznych i zabezpieczenie w budżecie Miasta Lublin środków na ten cel.

Interpelacja w sprawie zamknięcia stoku narciarskiego na Globusie

Zwracam się z prośbą o wyjaśnienie powodów zamknięcia stoku narciarskiego przy ulicy Kazimierza Wielkiego w pobliżu hali Globus, od lat mającego spełniać funkcję rekreacyjną dla mieszkańców Lublina. Zawarta na stronie internetowej MOSiR Lublin informacja dotycząca warunków technicznych oraz pogodowych (zbyt wysoka temperatura) uniemożliwiających odpowiednie przygotowanie obiektu do użytkowania, w mojej ocenie nie jest wystarczająco wyczerpującym uzasadnieniem.

W związku z powyższym, uprzejmie proszę o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

Ile dni podczas ostatnich 3 lat otwarty był niniejszy obiekt (proszę o podanie dokładnej liczbydni w roku kalendarzowym 2016, 2017 i 2018)?

Jakie inwestycje zostały poczynione na obiekcie we wskazanych przeze mnie ramach czasowych i z jakimi nakładami finansowymi było to związane?

Jakie środki trwałe zostały zakupione w ostatnich 3 latach na potrzeby obiektu, zaś w przypadku urządzeń technicznych i maszyn proszę o wyszczególnienie kwot ich zakupu?

Co jest powodem powstania pomysłu przekształcenia zimowego stoku narciarskiego w telni tor rowerowo-biegowy i czy te koncepcje wzajemnie się wykluczają?

Czy wobec ujemnego bilansu finansowego  w ostatnich latach, podjęte zostały próby wydzierżawienia obiektu prywatnemu inwestorowi?

Uprzejmie proszę o priorytetowe potraktowanie treści niniejszej interpelacji.

Interpelacja w sprawie zakupu leżaków dla Przedszkola nr 15

Zwracam się z prośbą o wyposażenie Przedszkola nr 15 przy ulicy Bohaterów Monte Cassiono w leżaki niezbędne do prawidłowej opieki nad dziećmi przebywającymi w placówce. Niniejsza prośba jest pochodną wniosku skierowanego do mnie przez Dyrekcję Przedszkola i wiąże się z koniecznością wymiany dotychczas użytkowanego sprzętu służącego do leżakowania maluchów.  

Z uwagi na konieczność natychmiastowego zastąpienia zdezelowanych leżaków ich nowymi odpowiednikami oraz niewielką szacunkową kwotę zakupu (około 3-4 tysięcy złotych) proszę o priorytetową realizację zadania i bezpośredni kontakt z Dyrekcją Przedszkola w celu uszczegółowienia niniejszej kwestii.

Interpelacja w sprawie przywrócenia postoju taksówek na ulicy Droga Męczenników Majdanka

W związku z docierającymi do mnie sygnałami od społeczności dzielnicy Bronowice zwracam się z prośbą o przywrócenie postoju taksówek na ulicy Droga Męczenników Majdanka (odcinek pomiędzy ulicą Krańcową a Lotniczą).

Zarówno lokalna społeczność, jak również taksówkarze, sygnalizują potrzebę dalszego funkcjonowania tego postoju, który przez lata pełnił niezwykle ważna funkcję komunikacyjną w krwiobiegu dzielnicy. Podkreślić chciałbym z całą wyrazistością, ze wiele osób (zwłaszcza starszych) w dalszym ciągu stosuje tradycyjne metody korzystania z taksówek, stąd też zasadnym rozwiązaniem byłoby przywrócenie poprzedniego stanu rzeczy i umożliwienie ludziom korzystanie z taksówkowego postoju.

Uprzejmie proszę o priorytetowe potraktowanie treści mojej interpelacji.

Interpelacja w sprawie znaku zakazu zatrzymywania się na ulicy Beliniaków

W związku ze skierowanymi do mnie prośbami od społeczności dzielnicy Wieniawa dotyczącymi przywrócenia znaku zatrzymywania się (B-36) na ulicy Beliniaków (na wysokości posesji nr 7 oraz 6) uprzejmie proszę o niezwłoczne wykonanie niniejszego zadania.

Podkreślic chciałbym z całą wyrazistością, że obecny stan wywołany przez szpaler aut zaparkowanych wzdłuż ulicy, powoduje ustawiczne problemy lokalnej społeczności utrudniając im wjazd na posesje oraz swobodny przejazd wzdłuż ulicy.

W związku z powyższym, proszę o priorytetowe zajęcie się przedmiotową kwestią.