Mój profil na Facebook

Radny Lublina

Interpelacja w sprawie latarni przy ulicy Sławinkowskiej

W związku ze skierowana do mnie interwencją, proszę o zdiagnozwanie i rozwiązanie problemu związanego z wymianą słupa latarni (nr 38) usytuowanej w pobliżu nieruchomości Sławinkowska 15A. W mojej ocenie stan, w jakim znajduje się, stwarza realne zagrożenie, zarówno dla kieroców pojazdów kołowych przejeżdżających niniejszą arterią, jak i pieszych poruszających się po tamtejszym chodniku.

Uprzejmie proszę o priorytetowe zajęcie sie przedmiotową kwestią.

Interpelacja w sprawie montażu progu zwalniającego na ulicy Czwartaków

W związku ze skierowanymi do mnie prośbami od społeczności dzielnicy Wieniawa dotyczącymi montażu progu zwalniającego na ulicy Czwartaków, uprzejmie proszę o podjęcie działań rozwiązujących niniejszy problem. Z uwagi na obowiązujący od kilku lat jednokierunkowy ruch na w/w arterii, zasadnym jest doprowadzenie do jego spowolnienia, poprzez umieszczenie w okolicach skrzyżowania z ulicą Weteranów i przejścia dla pieszych progu zwalniającego na wysokości nieruchomości oznaczonej numerem 3 po jednej stronie oraz 6 lub 8 po drugiej.

Uprzejmie proszę o priorytetowe potraktowanie treści mojej interpelacji.

Interpelacja w sprawie wyposażenia Straży Miejskiej w defibrylatory AED

Zwracam się z prośbą o oszacowanie kosztów i zabezpieczenie w przyszłorocznym budżecie Lublina środków pieniężnych na zakup defibrylatorów AED dla potrzeb Straży Miejskiej. Funkcjonariusze lokalnej prewencji podczas wykonywania swoich zadań wielokrotnie wzywani są do osób potrzebujących pomocy, w związku z czym posiadanie przez nich specjalistycznego sprzętu zwiększa szansę właściwej interwencji przed przybyciem karetki pogotowia. Jak pokazuje praktyka, tudzież szereg przeprowadzonych badań, wczesne użycie defibrylatora podczas zaburzenia pracy serca i krążenia w ogromnym stopniu zwiększa prawdopodobieństwo przeżycia człowieka, oczekującego na interwencję służb medycznych. Podkreślić chiałbym również, że użytkowanie defibrylatorów nie wymaga specjalistycznego przeszkolenia medycznego, stąd jego obsługa może być przeprowadzona przez każdą osobę. Po wstępnych konsultacjach z Komendantem Straży Miejskiej, uważam że właściwą decyzją byłby zakup 7 mobilnych defibrylatorów, w które wyposażone zostałyby mobilne patrole. Podobny program z powodzeniem realizowany jest w różnych ośrodkach Polski między innymi w Gliwicach, Chojnicach czy ostatnio w Białymstoku, gdzie straż miejska wyposażona została w takie urządzenia.

Przed dwoma laty, osobiście doprowadziłem do zainstalowania kilku defibrylatorów w budynkach Urzędu Miasta Lublin, zaś w roku bieżącym skutecznie przekonałem Zarząd MPK Lublin do uruchomienia pilotażowego programu użytkowania sprzętu tego typu w środkach komunikacji miejskiej.

W związku z powyższym, proszę o priorytetowe zajęcie się niniejszą kwestią.

Interpelacja w sprawie latarń przy ulicach: Puławskiej, Legionowej, Popiełuszki i Głowackiego

W związku z potrzebami sygnalizowanymi przez mieszkańców Wieniawy, dotyczącymi poprawy jakości oświetlenia na trzech skrzyżowaniach dzielnicy, zwracam się z prośbą o wykonanie następujących zadań:

1. ul. Zuchów- ul Puławska- wymiana wysięgnika na słupie nr 9 przy ulicy Puławskiej połączona z montażem dodatkowej oprawy skierowanej na ulicę Zuchów,

2. ul Zuchów- ul.Legionowa- wymiana wysięgnika na słupie nr 8 przy ulicy Legionowej połączona z montażem dodatkowej oprawy skierowanej na ul. Zuchów,

3. ul. Popiełuszki- ul.Głowackiego- wymiana wysięgnika na słupie nr 4 przy ulicy Popiełuszki połączona z montażem dodatkowej oprawy skierowanej na ul. Głowackiego oraz montaż dodatkowego wysięgnika na słupie energetyczno-oświetleniowym nr 9 przy ulicy Głowackiego z oprawą skierowaną na ul. Popiełuszki.

Niniesze prace w istotny sposób poprawią widoczność na wskazanym obszarze, zwiększając bezpieczeństwo pieszych i kierowców pojazdów kołowych, co ma szczególne znaczenie w kontekście znajdujących się w pobliżu placówek oświatowych i spółdzielni niewidomych.

Interpelacja w sprawie remontu ulicy Bema

Zwracam się z prośbą o podanie przybliżonego terminu rozpoczęcia prac remontowych na ulicy Bema, o co zabiegałem w ubiegłorocznych wnioskach budżetowych. Niniejsza inwestycja, zapisana w tegorocznym budżecie, stanowi zamknięcie kompleksowego remontu chodników i arterii jezdnych na obszarze południowej części Wieniawy, stąd też jej wykonanie stanowi dla mieszkańców dzielnicy bardzo ważny element całokształtu prac. Zważywszy na trwający okres wakacyjny i zminimalizowany w związku z tym ruch kołowy w pobliżu miasteczka akademickiego, zasadnym byłoby rozpoczęcie zadania przed końcem sierpnia.

Uprzejmie proszę o szczegółową odpowiedź na niniejszą kwestię i priorytetowe wykonanie prac remontowych na ulicy Bema.