Mój profil na Facebook

Radny Lublina

Interpelacja w sprawie remontu ulicy Bema

Zwracam się z prośbą o podanie przybliżonego terminu rozpoczęcia prac remontowych na ulicy Bema, o co zabiegałem w ubiegłorocznych wnioskach budżetowych. Niniejsza inwestycja, zapisana w tegorocznym budżecie, stanowi zamknięcie kompleksowego remontu chodników i arterii jezdnych na obszarze południowej części Wieniawy, stąd też jej wykonanie stanowi dla mieszkańców dzielnicy bardzo ważny element całokształtu prac. Zważywszy na trwający okres wakacyjny i zminimalizowany w związku z tym ruch kołowy w pobliżu miasteczka akademickiego, zasadnym byłoby rozpoczęcie zadania przed końcem sierpnia.

Uprzejmie proszę o szczegółową odpowiedź na niniejszą kwestię i priorytetowe wykonanie prac remontowych na ulicy Bema.

Interpelacja w sprawie remontu sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 7

Doceniając zaangażowanie władz Miasta w kompleksową termomodernizację Szkoły Podstawowej nr 7 im. ks. Jana Twardowskiego  przy ulicy Plażowej, uprzejmie przypominam o konieczności realizacji innego zapisu budżetowego, jakim jest remont znajdującej się w niniejszej placówce oświatowej sali gimnastycznej. Obecny stan tej przestrzeni urąga standardom obowiązującym w placówkach edukacyjnych Lublina, powodując dyskomfort i dysfunkcję aktywności dzieci oraz pracowników szkoły. Nie ulega wątpliwości, że bez wykonania prac naprawczych, sala gimnastyczna popularnej „Siódemki” nie zostanie dopuszczona do użytku w nadchodzącym roku szkolnym, co pociągnie za sobą negatywne konsekwencje, w zakresie realizacji istotnych zadań niniejszej placówki oświatowej.

Posiadając informację, iż realizacja zadania została zaplanowana w okresie wakacyjnym, proszę o niezwłoczne przystąpienie do jego wykonania.

Interpelacja w sprawie podcięcia drzew na ulicy Weteranów

W związku z docierającymi do mnie sygnałami od społeczności dzielnicy Wieniawa w kwestii konieczności podcięcia klonów znajdujących się na ulicy Weteranów (od ulicy Czwartaków do ulicy Godebskiego) uprzejmie proszę o zdiagnozowanie i rozwiązanie niniejszego problemu.

Kilkunastometrowe drzewa, które przynajmniej od kilku lat nie były systematycznie podcinane, szpecą estetykę klimatycznej uliczki, przede wszystkim jednak ich gałęzie poważnie zagrażają bezpieczeństwu przechodniów i stwarzają niebezpieczeństwo uszkodzenia należących do nich pojazdów kołowych.

Z uwagi na trwający okres wakacyjny i związane z nim zmniejszenie ruchu pieszego tudzież kołowego, proszę o priorytetowe rozwiązanie niniejszej kwestii.

Interpelacja w sprawie przyszłości Lubelskiego Klubu Jeździeckiego

W związku z docierającymi do mnie niespójnymi i wzajemnie wykluczającymi się informacjami dotyczącymi przyszłości Lubelskiego Klubu Jeździeckiego tudzież gruntów, na których od lat funkcjonuje, zwracam się z następującymi pytaniami:

Jak w chwili obecnej wygląda sytuacja formalno-prawna LKJ w zakresie zadłużenia wobec spółki MOSiR, która jest administratorem terenu?

Czy możliwa jest pomoc stowarzyszeniu w aspekcie spłaty (redukcji) zadłużenia oraz prolongaty terminu jego dalszego funkcjonowania na zajmowanym przez nie terenie?

Jakie działania do chwili obecnej przeprowadził Urząd Miasta Lublina a także MOSiR w zakresie pomocy stowarzyszeniu?

Jakie plany dotyczące  wykorzystania terenów zajmowanych przez LKJ ma obecnie Urząd Miasta Lublin i z jakimi działaniami inwestycyjnymi jest to  związane?

Podkreślić chciałbym z całą wyrazistością, że Lubelski Klub Jeździecki stanowi integralna część pokoleniowego dorobku naszego Miasta, świadcząc szereg usług treningowych,  rozrywkowych i leczniczych (hipoterapia), zaś powinnością władz naszego Miasta jest troska o jego przyszłość i prawidłowe funkcjonowanie?

W związku z powyższym, proszę o priorytetowe zajęcie się przedmiotową kwestią i odpowiedź na zadane przeze mnie pytania.

Interpelacja w sprawie podcięcia drzew przy Drodze Męczenników Majdanka

W związku z docierającymi do mnie informacjami od społeczności bloków usytuowanych przy ulicy Droga Męczenników Majdanka 32, dotyczącymi potrzeby podcięcia gałęzi znajdujących się tam drzew, sygnalizuję niniejszy problem. Zwisające gałęzie utrudniają swobodną komunikację po trakcie pieszym i znajdującej się na opisywanym odcinku ścieżce rowerowej, powodując dyskomfort i niebezpieczeństwo urazów. W mojej ocenie, zasadnym rozwiązaniem byłoby wykonanie drobnych prac korygujących istniejący stan rzeczy, poprzez podcięcie gałęzi i usunięcie dokuczliwych problemów.

Uprzejmie proszę o zapoznanie się z treścią mojej interpelacji i podjęcie działań w przedmiotowej sprawie.