Mój profil na Facebook

Ponowna interpelacja w sprawie przyszłości kamienicy przy ulicy Misjonarskiej 24

W związku z brakiem precyzyjnych informacji na temat przyszłości nieruchomości przy ulicy Misjonarskiej 24 (treść uzyskanej odpowiedzi na wcześniejsze pismo nie pokrywa się bowiem z udzielonymi mi informacjami ustnymi) proszę o sprecyzowanie, czy w roku 2018 zostaną podjęte czynności zmierzające do zbycia niniejszej kamienicy przez Urząd Miasta? Do chwili obecnej mieszkańcy budynku nie zostali szczegółowo poinformowani o planowanych działaniach, zaś enigmatyczna odpowiedź na moją interpelację z dnia 15 listopada br. potwierdza regulację tego stanu rzeczy jedynie do końca bieżącego roku. Uzyskane informacje nie zaspokajają zatem moich oczekiwań, a co gorsze, nie rozwiązują problemu mieszkańców budynku. W mojej ocenie, jakiekolwiek ewentualne działania w tej kwestii powinny zostać poprzedzone rozważeniem możliwości wydzielenia części działki, na której znajduje się budynek bez szkody dla nieruchomości i zamieszkującej w niej lokatorów i przeznaczeniem pod inwestycję pozostałej zaniedbanej obecnie części działki. Wszystkie potencjalne działania powinny jednak zostać uprzednio przedstawione bezpośrednio zainteresowanym tematem lokatorom nieruchomości i przez nich zaakceptowane.

Uprzejmie proszę o uwzględnienie moich sugestii i szczegółową odpowiedź na zadane pytanie.