Mój profil na Facebook

Interpelacja w sprawie zakupu sprzętu nagłośnieniowego w Szkole Podstawowej Specjalnej nr 26

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o preznaczenie z budżetu Miasta Lublin kwoty 12 tysięcy złotych na zakup sprzętu nagłośnieniowego dla potrzeb Szkoły Podstawowej nr 26 im janusz Korczaka przy ulicy Bronowickiej 21.

Zabezpieczenie tych środków jest niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania niniejszej placówki oświatowej w zakresie pracy z dziećmi niepełnosprawnymi. W skład zajęć edukacyjnych prowadzonych w szkole wchodzą bowiem między innymi: muzykoterapia, choreoterapia czy terapia ruchowa, w których elementy dźwiękowe tworzą podstawe prawidłowej nauki.

Obecny sprzęt nagłośnieniowyod dłuższego czasu nie spełnia już właściwych standardów jakościowych, coraz częściej wymagając napraw i konserwacji oraz dłuższego wyłączenia z użytkowania.

W związku z powyższym uprzejmie prosimy o pomoc w realizacji przedmiotowego zadania.