Mój profil na Facebook

Interpelacja w sprawie prac naprawczych w SP nr 6

W związku ze skierowanym do mnie pismem od Dyrekcji i społeczności Szkoły Podstawowej nr 6 im. Romualda Traugutta w sprawie wykonania niezbędnych prac remontowo-adaptacyjnych w niniejszej placówce, zwracam się z prośbą o zabezpiecznie kwoty 50 tysięcy złotych na następujące cele:

-remont ścian klatek schodowych związany z wymianą boazerii niespełniającej wymogów przeciwpożarowych- koszt 30 tysięcy złotych,

- remont parkietów w salach lekcyjnych- koszt 20 tysięcy złotych.

Wielokrotnie w swoich interpelacjachsygnalizowałem potrzebę przeprowadzenia w popularnej „Szóstce” szeregu działań naprawczych tj. termomodernizacja, wymiana klimatyzacji czy kompleksowy remont korytarzy oraz sal lekcyjnych, co rozwiązałoby szereg kluczowych bolączek tej zasłużonej i zajmującej na edukacyjnej mapie Lublina czołowe miejsce, placówki oświatowej.

Mam nadzieję, że niniejsze pismo, spotka się z pozytywnym odbiorem i doprowadzi do finalnie korzystnych rozwiązań dla całej społeczności Szkoły Podstawowej nr 6.