Mój profil na Facebook

Interpelacja w sprawie przyszłości budynku przy ulicy Jezuickiej14

W związku ze skierowanymi do mnie pytaniami od mieszkańców znajdującego się w zasobach gminy Lublin budynku przy ulicy Jezuickiej 14, w sprawie możliwości wykupu zajmowanych przez nich lokali, proszę o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

Czy w kwestii wykupu mieszkań przez lokatorów niniejszego budynku przyjęta została uchwała Rady Miasta, a jeśli tak, dlaczego nie została zrealizowana?

Czy Urząd Miasta Lublin przewiduje stworzenie możliwości wykupu przez lokatorów tego budynku mieszkań na własność, a jeśli tak, w oparciu o jakie zasady?

Jakie plany odnośnie prac remontowo-konserwatorskich w kontekście tego budynku, przewiduje Urząd Miasta Lublin w najbliższej przyszłości?

Proszę o priorytetowe zajęcie się przedmiotową sprawą.