Mój profil na Facebook

Interpelacja w sprawie braku środków pieniężnych na lubelskie kluby sportowe

W związku z docierającymi do mnie informacjami o braku w budżecie Miasta Lublin środków finansowych na lubelskie kluby sportowe, uprzejmie proszę o niezwłoczne zajęcie się przedmiotową sprawą.

Przyznawane trybem konkursowym środki pieniężne oznaczają dla klubów reprezentujących różne dyscypliny sportów zespołowych, gwarancję przystąpienia do rozgrywek ligowych w poszczególnych sezonach. Ich brak stanowi zatem, nie tylko poważny uszczerbek w dotychczasowej działalności sportowej, lecz stwarza realną groźbę zakończenia funkcjonowania. Przedstawiony przeze mnie problem jest tym istotniejszy, że dotyczy klubów reprezentujących wiele zespołowych dyscyplin sportowych, które o zaistniałym stanie rzeczy dowiedziały się w połowie roku budżetowego.

W związku z powyższym, proszę o wydysponowanie w budżecie Miasta Lublin kwoty 1 200 000,00 (jednego miliona dwustu tysięcy złotych) na zabezpieczenie sytuacji finansowej lubelskich drużyn sportowych i umożliwienie im, zgodnie z wcześniejszą deklaracją, prawidłowego przystąpienia do rozgrywek ligowych.