Mój profil na Facebook

Interpelacja w sprawie konieczności renowacji murku z kwiatami

Zwracam się z prośbą o zabezpieczenie w przyszłorocznym budżecie kwoty 100 tysięcy złotych (słownie: sto tysięcy złotych) na przygotowanie projektu kompleksowej renowacji murku z kwiatami. Znajdujący się w sercu Lublina obiekt, to miejsce które znane jest każdemu mieszkańcowi Naszego Miasta, stanowiąc koloryt i lokalny znak rozpoznawczy. Na popularnym murku setki lublinian codziennie zaopatruje się w kwiaty, a tysiące kierowców i przechodniów przemieszcza się w bezpośrednim jego sąsiedztwie. Nie sposób w związku z tym nie zauważyć, że znajdujący się w opłakanym stanie obiekt, wymaga przeprowadzenia niezbędnych prac remontowych. Będąca jego właścicielem Parafia Ewangelicko-Augsburska nie posiada na ten cel wystarczającego zabezpieczenia finansowego, stąd konieczna jest pomoc ze strony władz Lublina. Do ewentualnego pozyskania środków zewnętrznych na wykonanie zadania niezbędne jest skądinąd przygotowanie pełnej dokumentacji, co umożliwi przekazanie na niniejszy cel wskazanej przeze mnie kwoty.

Kierując do Pana Prezydenta przedmiotową interpelację, pragnę jednocześnie podkreślić, iż moją prośbę niezwłocznie umieszczę wśród wniosków budżetowych przewidzianych do realizacji w przyszłym roku.