Mój profil na Facebook

Interpelacja w sprawie przyszłości skweru przy ulicy Spadochroniarzy

W związku z nierozstrzygniętym przetargiem Agencji Mienia Wojskowego na sprzedaż skweru przy ulicy Spadochroniarzy, zwracam się do Pana Prezydenta z prośbą o podjęcie kolejnej próby przejęcia niniejszego terenu na rzecz gminy Lublin. Doceniając dotychczasowe starania Urzędu Miasta Lublin na tym polu, jestem przekonany, że naszą powinnością jest konsekwentna realizacja kierunku przyjętego uchwałą Rady Miasta Lublin  o zachowaniu skweru jako obszaru zielonego. W związku z powyższym, uprzejmie proszę o niezwłoczne skierowanie do Agencji Mienia Wojskowego propozycji zamiany gruntu na jedną z kilku alternatywnych lokalizacji przedstawionych przez Urząd Miasta.

Jednocześnie informuję, że wraz ze społecznością Wieniawy podjęliśmy działania zmierzające do przekonania władz krajowych o konieczności wyłączenia niniejszego obszaru z zasobów Agencji Mienia Wojskowego i przekazanie go do Krajowego Zasobu Nieruchomości, co otworzyć może furtkę do docelowego przejęcia skweru przez gminę Lublin.

Z uwagi na niebezpieczeństwo ponowienia przetargu przez AMW, tudzież towarzyszące temu protesty społeczne, proszę o priorytetowe działania w tym zakresie.