O Karcie Młodego Przedsiębiorcy na nowy rok budżetowy

mlodzi.jpegPoruszając, we wczorajszym wpisie blogowym, kwestię moich priorytetów zadaniowych na rok 2016, nie napisałem o jednym z najgłówniejszych planów w zakresie pracy samorządowej, a mianowicie Karcie Młodego Przedsiębiorcy. O kwestii tej pisałem skądinąd już wielkokrotnie w roku ubiegłym, składając między innymi interpelację.  http://marcinnowak.pl/?p=3012 Mówiłem o tym również na ostatniej, poświęconej kwestiom budżetowym, sesji Rady Miasta, uzyskując zapewnienie Prezydenta Lublina o pomocy w realizacji mojej koncepcji.

Szerzej o zagadnieniu napiszę w jutrzejszym wpisie blogowym.