O konieczności remontu ulicy Firlejowskiej

koparka.jpgW dniu dzisiejszym, skieruję do Pana Prezydenta pierwszą w tym roku kalendarzowym interpelację, dotyczącą przeprowadzenia korekty budżetowej w zakresie konieczności kompleksowego remontu ulicy Firlejowskiej. Niniejsze zadanie nie zostało co prawda uwzględnione w przyszłorocznym budżecie, jednak w związku z wygasającym w tym roku terminem ważności gotowej już planistyki (za którą Urząd Miasta zapłacił „grube” pieniądza), nie można sobie pozwolić na jego zaniechanie. Byłoby to nie tylko nieracjonalne ekonomiczne, ale przede wszystkim, po prostu nielogiczne. Wspominałem już o tej kwestii podczas sesji budżetowej, uzyskując zapewnienie Pana Prezydenta o uwzględnieniu mojej prośby i przedstawionej w niej argumentów.