O remoncie ulicy Głowackiego

kopacz.jpgWśród tegorocznych inwestycji drogowych, będących pokłosiem złożonych przeze mnie wniosków budżetowych, znalazł się remont ulicy Głowackiego. Zabiegałem o to od lat, starając się etapować zadania na tej ulicy, od remontu chodników począwszy, aż do finalnego zakończenia prac związanych z wymianą nawierzchni jezdnej. Z uwagi na kierowane do mnie liczne pytania dotyczące terminu rozpoczęcia prac w tym zakresie i związanych z nimi utrudnieniami w ruchu kołowym, złożę do Pana Prezydenta interpelację celem zdobycia szczegółowej wiedzy. Po otrzymanych wyjaśnieniach, poinformuję wszystkich zainteresowanych czego i kiedy mogą się spodziewać.