Interpelacja w sprawie remontu ulic Czwartaków i Wysockiego

W związku z zaplanowanym na rok bieżący remontem nawierzchni jezdnych na ulicach: Czwartaków i Wysockiego (zadań zgłoszonych przeze mnie we wnioskach budżetowych) zwracam się z prośbą o wzięcie pod uwagę mojej sugestii dotyczącej przeprowadzenia niniejszych prac w okresie wakacyjnym. Ulice te, usytuowane są bowiem w pobliżu miasteczka akademickiego i dwóch bardzo istotnych arterii miejskich (Al. Racławickich i ul. Sowińskiego), przez co generują intensywny ruch kołowy. Zjawisko to potęgują ponadto samochody, którymi rodzice przywożą swoje dzieci do znajdującej się na ulicy Czwartaków Szkoły Podstawowej nr 6.

Oczywistym jest, że w miesiącach wakacyjnych, gdy zamknięte są uczelnie i palcówki oświatowe, a część osób udaje się na urlopy, trudności spowodowane wyłączeniem tych ulic z ruchu, będą nieporównywalnie mniejsze, stąd zasadnym byłoby wykonanie tych prac w miesiącach lipiec-sierpień.

Jednocześnie w kwestii ulicy Wysockiego, uprzejmie proszę o uwzględnienie podczas prowadzonych prac, likwidacji problemu gromadzącej się wody opadowej na wysokości posesji nr.8, wynikającego najprawdopodobniej z wadliwego remontu ulicy przed laty.