Interpelacja w sprawie inwestycji na ulicy Weteranów

W związku z docierającymi do mnie informacjami o planowanej inwestycji na posesji przy ulicy Weteranów 15a, zwracam się z następującymi pytaniami:

Jakie podmioty gospodarcze wystąpiły z wnioskiem do Urzędu Miasta Lublin o ustalenie warunków zabydowy na niniejszej posesji?

Na jakie cele przeznaczona będzie zabudowa niniejszej nieruchomości (mieszkaniowe, usługowe itp.)?

Czy właściciele działek graniczących z niniejszą nieruchomością zostali powiadomieni o prowadzonym postępowaniu, a jeśli nie, kiedy poinformowani zostaną?

Jednocześnie pragnę zauważyć, że zdaniem lokalnej społeczności, wszelkie inwestycje budowlane w tym miejscu, zaburzyć mogą jego funkcjonalność i koncepcję urbanistyczną.