Interpelacja w sprawie lustra drogowego u zbiegu ulic Szczerbowskiego i Ochotniczej

Zwracam się z prośbą o wykonanie montażu lustra drogowego u zbiegu ulic Szczerbowskiego i Ochotniczej, które w istotny sposób poprawiłoby widoczność na tym odcinku. Ulica Ochotnicza, stanowi istotny łącznik pomiędzy dwiema ważnymi arteriami drogowymi (ul.Narutowicza i ul. Szczerbowskiego), na którym codziennie odbywa się intensywny ruch kołowy. Dla kierujących pojazdami osób, poważną trudnością jest swobodny wyjazd na ulicę Szczerbowskiego, co wiąże się z ograniczającymi widoczność zaparkowanymi samochodami i szybkim przemieszczaniem się aut po ulicy Szczerbowskiego.

Niniejsza kwestia, została również uwypuklona na Radzie Dzielnicy Śródmieście, a stosowne pismo w tej sprawie wpłynęło do Zarządu Dróg i Mostów.