Karta Młodego Przedsiębiorcy

kmp.jpgWiele wskazuje na to, że Ratusz wziął sobie do serca mój apel o stworzenie w Lublinie Karty Młodego Przedsiębiorcy, której merytoryczny zarys miałem sposobność oglądać w weekend. Tym samym uwolniony zostałem od konieczności przygotowanie uchwały dotyczącej tej kwestii a moje propozycje i uwagi staną się elementami składowymi szerszego miejskiego projektu. Z niecierpliwością oczekuję zatem pełnej i oficjalnej prezentacji.