Interpelacja w sprawie obsługi przez gminę Lublin programu Rodzina 500 Plus

W związku ze zbliżającym się terminem realizacji rządowego programu „Rodzina 500 Plus”, którego wykonanie powierzone zostanie samorządom, proszę o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

Jaka dokładna liczba rodzin zamieszkujących na terenie gminy Lublin, otrzyma niniejsze wsparcie (w przypadku braku tych danych w chwili obecnej, proszę o sprecyzowanie terminu ich przygotowania)?,

Jaką liczbę pracowników skierowanych do obsługi niniejszego programu przewiduje się w chwili obecnej?,

Z jaka liczbą nowych etatów wiąże się realizacja programu i jakiej wysokości środki pieniężne zostaną przeznaczone na ten cel?,

W jaki sposób zostaną przeprowadzone procedury wyboru osób skierowanych do obsługi programu?,

W jaki sposób mieszkańcy Lublina korzystający z programu zostaną powiadomieni o jego realizacji (miejscu, terminie etc.)?

Proszę o priorytetowe udzielenie odpowiedzi na treść mojej interpelacji.