Interpelacja w sprawie zakupu i montażu defibrylatorów w budynkach Urzędu Miasta

Zwracam się z prośbą o zakup i zamontowanie w głównych budynkach Urzędu Miasta Lublin (Ratusz, Trybunał, punkty BOM-u) automatycznych defibrylatorów zewnętrznych (AED). jak pokazuje praktyka, tudzież szereg przeprowadzonych badań, wczesne użycie defibrylatora podczas zaburzenia pracy serca i krążenia w ogromnym stopniu zwiększa prawdopodobieństwo przeżycia człowieka, oczekującego na interwencje służb medycznych. Montaż defibrylatorów przyczyni się zatem do poprawy bezpieczeństwa petentów, pracowników i wszystkich osób przebywających w pobliżu budynków Urzędu Miasta. Jednocześnie użytkowanie defibrylatorów nie wymaga specjalistycznego przeszkolenia medycznego stąd jego obsługa może być przeprowadzona przez każdą osobę.

Według uzyskanej przeze mnie wiedzy, koszt zakupu jednego defibrylatora, to suma około 10 tys. złotych (łączny wydatek nie przekroczy zatem kwoty 100 tys. złotych). Jest to zatem ułamek miejskiego budżetu, którego spożytkowanie na ten cel okazać się może kluczowe dla ratowania zdrowia i życia ludzkiego.