Interpelacja w sprawie informacji na temat zaawansowania prac nad utworzeniem w Lublinie grzebowiska dla zwierząt

 W związku z brakiem informacji na temat działań podjętych przez Urząd Miasta Lublin w zakresie utworzenia grzebowiska dla zwierząt, uprzejmie proszę o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

1. Jakie kroki podjęto dotychczas w zakresie utworzenia na obszarze gminy grzebowiska dla zwierząt i na jakim etapie realizacyjnym jest obecnie to zadanie?,

2. Kiedy i gdzie Urząd Miasta zamierza utworzyć takie grzebowisko?,

3. Czy jakieś osoby lub podmioty (a jeśli tak to ile) złożyły do Urzędu Miasta zapytanie o możliwości dzierżawy gruntu na ten cel?,

Jednocześnie chciałbym zaznaczyć z całą wyrazistością, iż temat ten od dłuższego czasu stanowi treść cyklicznie wysyłanych do Pana Prezydenta interpelacji, lecz pomimo życzliwości i zrozumienia z Pana strony, nie mogę doczekać się żadnych konkretów.

W związku z powyższym, proszę o poważne potraktowanie tematu.