Interpelacja w sprawie muszli koncertowej w Ogrodzie Saskim

W związku z docierającymi do mnie sygnałami o fatalnym stanie dachu w muszli koncertowej Ogrodu Saskiego, proszę o wyjaśnienie przyczyn niniejszego stanu rzeczy. Podkreślić chciałbym bowiem z całą wyrazistością, że niespełna dwa lata temu (po mojej interwencji) doszło do wymiany wadliwej pokrywy dachowej, co zapewnić miało użyteczność obiektu i gwarancję jego jakości. Tymczasem, po upływie krótkiego okresu, w sercu plenerowej rozrywki Lublina mamy (przepraszam za kolokwializm) „powtórkę z rozrywki”, ośmieszającą władze miasta w oczach użytkowników muszli koncertowej i widzów realizowanych w niej przedsięwzięć.

Jednocześnie proszę o podanie kwot przeznaczonych na wykonanie wskazanego przeze mnie zadania tj. remontu dachu w muszli koncertowej, wydanych na ten cel w latach 2010-2016 tudzież podmiotu realizującego zlecenia. w przypadku niemożliwości podania kwot cząstkowych, proszę o przedstawienie kompleksowego bilansu finansowego, dotyczącego niniejszego obiektu.