Interpelacja w sprawie utrudnień komunikacyjnych na ulicy Mgielnej

W związku z informacjami, docierającymi do mnie od mieszkańców i użytkowników posesji przy ulicy Mgielnej, związanymi ze stanem jakościowym tamtejszej drogi, uprzejmie proszę o zdiagnozowanie i zmianę istniejącego stanu rzeczy. Od kilku lat, osoby poruszające sie po tej arterii, borykają się z poważnymi trudnościami komunikacyjnymi, skutkującymi permanentnym niszczeniem środków transportu.

Podkreślić chciałbym, że sytuacja ta powstała, na skutek przemieszczania się po ulicy Mgielnej, sprzętu ciężkiego, w związku z budową wiaduktu, przy obwodnicy miasta. Pomimo zakończenia zadania, pierwotny stan nawierzchni nigdy nie został odtworzony, a fatalne warunki komunikacyjne, potęguje dodatkowo coroczna degradacja (rozjeżdżanie) błotnistej drogi.

Uprzejmie proszę o niezwłoczna interwencję w powyższej kwestii poprzez stworzenie ludziom poprawnych  stabilnych i  warunków dojazdów do posesji.