Interpelacja w sprawie utworzenia ścieżek rowerowych na ulicach Legionowej i Zuchów

W związku z docierającymi do mnie informacjami z Rady Dzielnicy Wieniawa o planowanym utworzeniu ścieżek rowerowych na ulicach: Legionowej i Zuchów, zwracam się z prośbą o potwierdzenie niniejszej wiadomości. Jednocześnie, w przypadku odpowiedzi twierdzącej, proszę o szczegółowe ustosunkowanie się do następujących pytań:

Czy przedstawiciele społeczności Wieniawy (Rada Dzielnicy, spółdzielnie itp.) zostali poinformowani o planowanych rozwiązaniach?,

Czy niniejsza koncepcja została zaakceptowana przez społeczność ulic: Legionowej i Zuchów, których drożność już w chwili obecnej jest daleka od doskonałości?,

Po której stronie w/w ulic (zwłaszcza Zuchów) przebiegać ma ścieżka rowerowa i czy jej lokalizacja w tym miejscu wiąże się z zagospodarowaniem na ten cel części chodnika?

Jednocześnie, będąc zwolennikiem tworzenia na obszarze Lublina rozbudowanej infrastruktury rowerowej, chciałbym podkreślić z całą wyrazistością, że ewentualna lokalizacja ścieżek rowerowych na niniejszych arteriach, to pomysł daleki od doskonałości, stwarzający poważne utrudnienie dla komunikacji w ruchu pieszym i kołowym.