O przyszłości Teatru Andersena czyli niekończąca się opowieść

and.jpgDziś nadzwyczajne posiedzenie Komisji Kultury i Ochrony Zabytków. Temat: sytuacja lokalowa Teatru im.H.Ch. Andersena. Ile to już lat bezskutecznie rozmawiamy o nowej lokalizacji dla zasłużonej lubelskiej placówki kultury, za każdym razem podnosząc propozycje nowych siedzib?  Osobiście nie mogę odżałować, iż nie udało się zrealizować koncepcji umiejscowienia teatru w budynku po dawnym kinie Kosmos, ale za Prezydenta Wasilewskiego w Lublinie nic się nie udawało. To zresztą temat zamknięty, bo w miejscu Kosmosu wyrósł już okazały apartamentowiec. Otwarty pozostaje natomiast temat, „co dalej z Andersenem?”, gdyż obecne warunki prowadzenia działalności (w budynku należącym do Dominikanów) nie tylko urągają przyzwoitości, lecz przede wszystkim stwarzają realne zagrożenie bezpieczeństw widza i aktora. O tym wszystkim rozmawiać będziemy na dzisiejszej Komisji.