Doświetlenie placu zabaw na ulicy Bronowickiej

marcin-sesja.jpgW dniu wczorajszym, odbyłem konsultacje w sprawie realizacji kolejnego zadania zgłoszonego przeze mnie w ramach wniosków budżetowych. Tym razem wraz z pracownikami Wydziału Inwestycji i Remontów Urzędu Miasta Lublin,  ustalaliśmy sposób wykonania  „doświetlenia placu zabaw przy ulicy Bronowickiej”. To jeden z drobniejszych wniosków, których realizację sygnalizowałem w ubiegłorocznym piśmie do Prezydenta, jednak zgodnie z obietnicą złożoną mieszkańcom, nie zapominam również o takich sprawach. Kwestia ta została skądinąd zgłoszona także przez radę dzielnicy Bronowice, której członkowie doskonale znają najważniejsze potrzeby dzielnicy i których realizacji oczekują od władz Lublina. Mam nadzieję, że w tym wypadku będziemy mogli wkrótce ogłosić wspólny sukces.