Interpelacja w sprawie zagospodarowania skweru przy Alejach Racławickich

Zwracam się z prośbą o przedstawienie mi planów dotyczących zagospodarowania skweru przy Alejach Racławickich (pomiędzy Centrum Spotkania Kultur a Hotelem Mercury). W związku z podjętą decyzją, iż na w/w obszarze, usytuowany zostanie pomnik poświęcony Idziemu Radziszewskiemu-pierwszemu Rektorowi Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, stanowiącą inicjatywę obywatelską, chciałbym zadać następujące pytania:

Jaka jest koncepcja rekultywacji niniejszego obszaru i w jakim zakresie zostanie przeprowadzona?,

Kiedy podjęte zostaną pierwsze czynności rekultywacyjne i z jakim operatem szacunkowym się wiążą?,

Czy istnieje możliwość wniesienia propozycji do koncepcji rekultywacji niniejszego obszaru przez osoby zainteresowane projektem?.