Interpelacja w sprawie zagospodarowania przez Urząd Miasta Lublin obszaru tzw. górek czechowskich

W związku z docierającymi do mnie opiniami mieszkańców Lublina tudzież enuncjacjami medialnymi, dotyczącymi planu zabudowy części powierzchni tzw. górek czechowskich (na obszarze 40 ha) blokami mieszkalnymi, chciałbym poprosić o uszczegółowienie niniejszej koncepcji. Jednocześnie, wobec niezrozumienia stanowiska Urzędu Miasta w tej kwestii, proszę o przedstawienie korzyści płynących z takiego rozwiązania dla mieszkańców Lublina, jak również związanych z tym profitów finansowych dla lokalnego budżetu.

Podkreślić chciałbym z całą wyrazistością , że dotychczasowe plany zagospodarowania obszaru tzw. górek czechowskich przez potencjalnego inwestora, wiązały się z jego finansową partycypacją w zadaniu publicznym, a co za tym idzie,  potężnym zastrzykiem kapitałowym dla budżetu Lublina. Wobec braku informacji, co do planu zastosowania analogicznych rozwiązań w tym wypadku, proszę o ich wskazanie w odpowiedzi na niniejszą interpelację.

Jednocześnie proszę o przedstawienie informacji na temat konsultacji w przedmiotowej kwestii z radami dzielnic i społecznością okolicznych osiedli mieszkaniowych tudzież domów wolnostąjących.