Interpelacja w sprawie oświetlenia sięgacza przy ulicy Narutowicza

W związku z docierającymi do mnie sygnałami od mieszkańców Lublina, zwracam się z prośbą o uwzględnienie w tegorocznym budżecie zadania pod nazwą „oświetlenie sięgacza przy ulicy Narutowicza”. Odcinek niniejszej arterii, biegnący od ulicy Wschodniej i prowadzący do posesji pod adresami: Narutowicza 54 i 56A, od dłuższego czasu pozbawiony jest stałego oświetlenia, a znajdujące się tam niesprawne betonowe latarnie, wymagają natychmiastowej wymiany. Podkreślić chciałbym z  całą wyrazistością, że na odcinku tym znajdują się nie tylko domy mieszkalne lecz również siedziba Urzędu Skarbowego, co w przypadku niewłaściwego oświetlenia, poważnie utrudnia ruch kołowy a także zagraża bezpieczeństwu przechodniów.

Uwypukliwszy wszystkie argumenty proszę o ich rzetelną analizę i priorytetowe rozwiązanie przedstawionych przeze mnie bolączek.