O przyszłości i kompetencjach rad dzielnic

rady-dzielnic.jpgUczestnicząc we wczorajszym spotkaniu dotyczącym funkcjonowania rad dzielnic, poruszyliśmy kwestię zwiększenia kompetencji i środków finansowych dla jednostek pomocniczych samorządu. Przykład Krakowa, świadczy o tym, że jest to możliwe i z powodzeniem może funkcjonować w obrębie gminy. Jestem przekonany, że nadszedł czas, by w kontekście Lublina uruchomić szerszą dyskusję na ten temat i dokonać potrzebnych korekt. W najbliższym czasie stosowne pismo skieruję do przewodniczących wszystkich rad dzielnic.