Powtórna interpelacja w sprawie udzielenia pozwolenia wjazdu na obszar Starego Miasta elektrycznych pojazdów turystycznych

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wydanie przez Urząd Miasta zgody wjazdu na obszar Starego Miasta elektrycznych samochodów przewożących turystów w nadchodzącym sezonie wiosenno-letnim. W naszej ocenie, niniejszy zakaz nie tylko ogranicza swobodę działalności gospodarczej legalnie funkcjonujących podmiotów, lecz przede wszystkim niekorzystnie wpływa na prezentację kulturalnej (przede wszystkim architektonicznej) oferty Lublina.

Chcielibyśmy zaznaczyć z całą wyrazistością, że analogiczne rozwiązania dotyczące przedmiotowej kwestii, z powodzeniem zostały zastosowane w innych ośrodkach miejskich (m.in. Warszawie, Krakowie, Sandomierzu) popularyzując w ten sposób ich piękno i historyczny charakter. Z niezrozumiałych dla nas powodów Urząd Miasta Lublin wciąż trwa w swoim żelaznym postanowieniu, ze szkoda dla turystów odwiedzających Nasze Miasto.

Nadmieniamy ponadto, że uchwałą rady dzielnicy Stare Miasto, (jednostki pomocniczej lubelskiego samorządu właściwej dla opinii w powyższej sprawie) wyrażona została akceptacja dla poruszania się po obszarze „starówki” pojazdów elektrycznych.

W związku z powyższym prosimy o pozytywne rozpatrzenie treści niniejszej interpelacji.