Interpelacja w sprawie inwestycji budowlanej przy ulicy Beliniaków

W związku z rozpoczęciem inwestycji budowlanej na ulicy Beliniaków, pod adresem 6 i 6a, zwracam się z prośbą o udzielenie informacji na temat charakteru niniejszych prac i kubatury nieruchomości, jaka docelowo ma zostać tam usytuowana. Podkreślić chciałbym z całą wyrazistością, iż mieszkańcy okolicznych budynków, nie zostali poinformowani o rozpoczęciu planowanych prac, pomimo tego, iż przed kilkoma laty, w związku z analogiczną kwestią, uznani zostali za stronę w tej sprawie. Jednocześnie, według posiadanych przeze mnie informacji, skarga mieszkańców, dotycząca usytuowania w tym miejscu wielokondygnacyjnego budynku mieszkalnego, została uznana przez Naczelny Sąd Administracyjny, co zdawało się ostatecznie rozwiązać niniejszy problem. Tymczasem, przed kilkoma dniami, rozpoczęto tam zakrojone na szeroką skalę prace inwestycyjne, których charakter nie jest w pełni znany osobom zamieszkującym w okolicznych budynkach.

W związku z tym, po spotkaniu z mieszkańcami ulicy Beliniaków, proszę o priorytetowe wyjaśnienie mi podstawy prawnej rozpoczęcia niniejszej inwestycji w zakresie jej legalności i zasadności, co skutkować będzie podjęciem przez nich dalszych działań w przedmiotowej sprawie.