Interpelacja w sprawie przyszłości funkcjonowania Teatru im. H. Ch. Andersena

W związku z brakiem pełnej wiedzy w kwestii przyszłości Teatru im. H. Ch. Andersena oraz wątpliwości i niepokojów kierowanych do władz Miasta przez pracowników niniejszej placówki kulturalnej, zwracam się z prośbą o kompleksowe udzielenie mi odpowiedzi na następujące pytania:

Czy docelowa siedziba Teatru im. H. Ch. Andersena będzie mieściła się w budynku dawnego Domu Kultury Kolejarza przy ulicy Kunickiego, a jeśli tak, w jakim orientacyjnym okresie planowana jest adaptacja tej nieruchomości oraz docelowe przeniesienie do niej aktorów i personelu administracyjnego?

Czy Urząd Miasta ma jakieś skonkretyzowane plany dotyczące dalszego użytkowania dotychczasowej siedziby Teatru przy ulicy Dominikańskiej?

Czy, a jeśli tak to kiedy i na jaki okres, Teatr im. H. Ch. Andersena zostanie przeniesiony do siedziby Centrum Spotkania Kultur i czy wszystkie kwestie prawno-finansowe, związane z początkiem nowego powakacyjnego sezonu artystycznego, zostały już dopracowane?

Czy zaproponowane przez Urząd Miasta Lublin, warunki funkcjonowania Teatru w przyszłym roku artystycznym w nowej siedzibie, zostały w pełni zaakceptowane przez Dyrekcję Teatru, zwłaszcza w kontekście możliwości wykorzystania pomieszczeń?