Co dalej z Andersenem?

andersen.jpgO przyszłości Teatru im. H. Ch. Andersena, a zwłaszcza docelowej siedziby dla niego, „popełniłem” już dziesiątki wpisów blogowych i podobną liczbę pism (interpelacji, dezyderatów itp.). Wobec dalszej niewiedzy w tym zakresie, w dniu wczorajszym, skierowałem do Pana Prezydenta kolejny arkusz papieru, oczekując rzetelnych informacji w niniejszym temacie. Mam nadzieję, że po ich uzyskaniu, będę mógł odetchnąć z ulgą, bo niekończąca się opowieść o lubelskim teatrze lalkowym, umęczyła już niemal wszystkich zainteresowanych.

Link do interpelacji: http://marcinnowak.pl/?p=3274