Interpelacja w sprawie wprowadzenia na okres przebudowy skrzyżowania Solidarności i gen. Ducha ulg na przejazdy środkami transportu miejskiego dla mieszkańców gminy Lublin posiadających dowody rejestracyjne

W związku z powstałymi w ostatnich dniach gigantycznymi korkami ulicznymi, podyktowanymi głównie przebudową skrzyżowania gen. Ducha i al. Sikorskiego, zwracam się z prośbą o wprowadzenie na okres trwającego remontu, ulg na przejazdy środkami transportu miejskiego dla posiadaczy dowodów rejestracyjnych, zameldowanych na obszarze gminy Lublin. W mojej ocenie rozwiązanie to doprowadziłoby do zmniejszenia ruchu kołowego na ulicach Lublina i udrożniłoby główne miejskie arterie.

W związku z powyższym, proszę Dyrekcję Zarządu Transportu Miejskiego o skalkulowanie kosztów wprowadzenia takiego biletu ulgowego (zgodnie z taryfikatorem dla biletu czasowego 30 minutowego w cenie 1,60) w oparciu o posiadane informacje i wyliczenia. Punt wyjścia dla przedstawienia niniejszego operatu szacunkowego mogą stanowić dane ZTM dotyczące skutków finansowych w tzw. corocznym dniu bez samochodu (22 września), gdy posiadacze dowodów rejestracyjnych mogą poruszać się środkami transportu miejskiego bez uiszczania opłat.

Proszę o priorytetowe ustosunkowanie się do treści niniejszej interpelacji