Interpelacja w sprawie remontu chodnika na ulicy Norwida

W związku z zaplanowanym w tegorocznym budżecie remontem ulicy Głowackiego i zbliżającym się terminem jego wykonania, zwracam się z prośbą o rozważenie możliwości poszerzenia planowanych prac o wymianę chodnika przy ulicy Norwida (czyli bocznej ulicy Głowackiego). Niniejszy zakres robót nie pociągnie ze sobą w związku z tym radykalnego zwiększenia kosztów (operat szacunkowy remontu chodników na ulicy Norwida został wyceniony na około 50 tysięcy złotych) zaś przyczyni sie do kompleksowego zakończenia prac remontowych w tej części Wieniawy.

Proszę o pozytywne ustosunkowanie się do treści mojej interpelacji.