Interpelacja w sprawie informacji na temat zmian w zakresie nocnych połączeń w komunikacji miejskiej

W związku z dochodzącymi do mnie informacjami o planowanych zmianach w rozkładzie miejskiej komunikacji nocnej proszę o udzielenie kompleksowych odpowiedzi na następujące pytania:

Kiedy wprowadzone zostaną niniejsze zmiany?

Jakie linie zostaną nimi objęte?

Czy niniejsze zmiany będa niosły ze sobą korekty w częstotliwości kursów miejskiego taboru?

Jakie skutki ekonomiczne dla Zarządu Transportu Miejskiego przyniosą planowane zmiany?

Proszę o priorytetowe potraktowanie mojej prośby.