Ponowna interpelacja w sprawie korekt progów zwalniających na ulicy Bajkowej

W nawiązaniu do interpelacji z dnia 25 października 2015 roku w sprawie powiększenia progów zwalniających na ulicy Bajkowej oraz odpowiedzi na nią z dnia 10 listopada 2015 roku tudzież kierowanych do mnie licznych pytań i uwag od mieszkańców Sławinka, proszę o udzielenie odpowiedzi na następujące kwestie:

Co Urząd Miasta dotychczas zrobił w przedmiotowej kwestii?

Na jakim etapie realizacji znajduje się niniejsze zadanie?

W jakim terminie planuje się jego kompleksowe zakończenie?

Proszę o szczegółowe i wyczerpujące odpowiedzi na moją interpelację oraz priorytetowe wykonanie wskazanego przeze mnie w nim zadania.