O ruchu kołowym na lubelskiej Starówce raz jeszcze

stare.jpgW dniu wczorajszym złożyłem na ręce Prezydenta Lublina Krzysztofa Żuka interpelację w sprawie uciązliwości ruchu kołowego na obszarze Starego Miasta. Konsekwentnie utrzymywany przez Ratusz zakaz wjazdu na lubelską Starówkę elektrycznych pojazdów turystycznych przy jednoczesnym tolerowaniu samowolki w poruszaniu się tam pojazdów nieuprawnionych, to kwestia która wymaga wyjaśnienia. Tym bardziej, że zapowiadane przez Magistrat nowe regulacje w tym zakresie, z pewnością wymagają szerszych konsultacji.

Treść interpelacji umieszczam w linku: http://marcinnowak.pl/?p=3315