Interpelacja w sprawie hali gimnastycznej przy Liceum im. Stanisława Staszica

W związku z planowana od lat budowa hali gimnastycznej przy I Liceum Ogólnokształcącym im. Stanisława Staszica, proszę o udzielenie odpowiedzi na następujace pytania:

Na jakim etapie planistyczno-realizacyjnym znajduje się niniejsze zadanie?

Czy w bieżącym roku budżetowym planuje się wykonanie prac w tym zakresie, a jeśli tak, o jakim charakterze?

Jaki jest docelowy (końcowy) termin wykonania niniejszego zadania i jaki operat szacunkowy przewiduje się na jego realizację?

I LO to jedna z najstarszych i najbardziej zasłużonych placówek edukacyjnych Lublina, kształcąca wybitną młodzież Miasta i regionu. Wysoki poziom edukacyjny nie idzie niestety w parze z jakością infrastruktury sportowej z prawdziwego zdarzenia, pamiętającej jeszcze zamierzchłe czasy PRL-u. Budowa w tym miejscu hali sportowej z prawdziwego zdarzenia jest zatem warunkiem sine qua non prawidłowego funkcjonowania tej zasłużonej placówki oświatowej we wszystkich jej obszarach i rozwoju uczącej się w niej młodzieży.

Proszę o priorytetową odpowiedź na treść mojej interpelacji.