Interpelacja w sprawie remontu nawierzchni jezdnej na ulicy Bernardyńskiej

W związku z rozpoczynającym się remontem nawierzchni jezdnej na ulicy Bernardyńskiej proszę o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

Jaki charakter prac obejmie niniejsze zadanie i w jaki sposób wpłyną one na wyłączenie ulicy z komunikacji?

Czy w ramach remontu nawierzchni jezdnej zaplanowano etapowanie tego zadania?

W jakim terminie planuje się zakończenie remontu ulicy?

Czy podczas trwania remontu mieszkańcy nieruchomości znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie ulicy Bernardyńskiej będą mieli utrudniony dojazd do posesji tudzież problemy z korzystaniem z miejsc parkingowych?

Proszę o priorytetową odpowiedź na pytania zawarte w mojej interpelacji.