Interpelacja w sprawie potencjalnych utrudnień podczas spływów kajakowych

W związku z rozpoczynającym się okresem spływów kajakowych po rzece Bystrzycy uprzejmie proszę o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

W jakim okresie kajakarze będą mogli spływać Bystrzycą i jakie odcinki rzeki (o obrębie administracyjnym Lublin) zostaną dopuszczone do użytkowania dla nich?,

W jaki sposób prace budowlane prowadzone w okolicach ulicy Muzycznej (budowa mostu łukowego) mogą kolidować z pokonywaniem przez kajakarzy tego odcinka rzeki?,

Czy w okresie pozimowym przeprowadzone zostały oględziny stanu koryta rzeki tudzież zdiagnozowane ewentualne utrudnienia wynikające z niedrożności rzeki?

Proszę o udzielenie odpowiedzi na powyższe pytania.