Ulgowe bilety dla kierowców. Odpowiedź Prezydenta

mpk.jpgZ ogromną radością przyjąłem odpowiedź Pana Prezydenta Krzysztofa Żuka dotyczącą mojej interpelacji, w której sygnalizowałem potrzebę wprowadzenia ulgowych biletów na komunikację miejską dla kierowców posiadających dowód rejestracyjny i zameldowanych na obszarze gminy Lublin. Co prawda, nie ma jednoznaczenej akceptacji mojego pomysłu, jednak Prezydent zauważył zasadność rozważenia wprowadzenia takiego rozwiązania w okresie powakacyjnym. I właśnie o ten czas chodziło mi szczególnie, gdyż na jesieni zderzymy się z największym paraliżem komunikacyjnym Lublina w związku z przebudową licznych kluczowych arterii miasta. Wkrótce za pośrednictwem mojego BLOGa poinformuję o podjętych przeze mnie działaniach w zakresie realizacji niniejszej koncepcji.