Interpelacja w sprawie losów budynku po dawnym Szkolnym Schronisku Młodzieżowym

Zwracam się z prośbą o przedstawienie mi sytuacji związanej z dalszym przeznaczeniem (adaptacją, zbyciem) nieruchomości przy ulicy Długosza, w której do niedawna mieściło się Szkolne Schronisko Młodzieżowe. Podkreślić chciałbym z całą wyrazistością, iż mocą uchwały Rady Miasta Lublin, placówka ta, z dniem 30 listopada 2015 roku, została zlikwidowana, a budynek miał zostać przeznaczony na cele oświatowe. Tymczasem, po upływie blisko pół roku od wskazanego terminu (a prawie roku od czasu podjęcia uchwały), nie zostały podjęte żadne widoczne działania i przedstawione jakiekolwiek rozwiązania dotyczące przedmiotowej kwestii.

W związku z powyższym, proszę o poinformowanie mnie o planowanych krokach, związanych z docelowym przeznaczeniem budynku, po dawnym Szkolnym Schronisku Młodzieżowym.