Interpelacja w sprawie mieszkańców budynku przy ulicy Skibińskiej 5

W związku z docierającymi do mnie sygnałami o fatalnych warunkach mieszkaniowych społeczności z budynku przy ulicy Skibińskiej 5, zwracam się z prośba o przeprowadzenie kontroli technicznej obiektu tudzież (w przypadku stwierdzenia warunków zagrażających bezpieczeństwu) podjęcie działań zmierzających do zapewnienia ludziom lokali zastępczych z miejskich zasobów mieszkaniowych. Według posiadanego przeze mnie stanu wiedzy,w chwili obecnej w nieruchomości zamieszkuje 7 osób (w 4 lokalach), zaś stan techniczny obiektu stwarza realne niebezpieczeństwo utraty przez nich zdrowia i życia.

Proszę o priorytetowe podjęcie działań w przedmiotowej sprawie.