Interpelacja w sprawie remontu placu zabaw w Ogrodzie Saskim

W związku z docierającymi do mnie informacjami o planach przebudowy placu zabaw w Ogrodzie Saskim, proszę o podanie charakteru tych prac tudzież ich operatu szacunkowego. Jednocześnie pragnę zapytać, dlaczego pomimo licznych moich interwencji w przedmiotowej kwestii permanentnie informowany byłem o niemożliwości przeprowadzenia montażu nowych urządzeń, z uwagi na naruszenie projektu pn. „Rewaloryzacja Ogrodu Saskiego” (odpowiedź na interpelację z dn. 05.02.2015 r.)?

Dziękując za podjęcie działań zmierzających do przebudowy placu zabaw w Ogrodzie Saskim, proszę o udzielenie odpowiedzi na powyższe kwestie.