Interpelacja w sprawie planów rewitalizacji Ośrodka Marina

Zwracam się z prośbą o przedstawienie mi szczegółowych planów dotyczących rewitalizacji kompleksu rekreacyjno-wypoczynkowego Marina, znajdującego się nad Zalewem Zemborzyckim. Zarządzany od czterech lat przez MOSiR obszar, nie doczekał się w omawianym okresie żadnych nakładów inwestycyjnych, pozostając miejscem szkaradnym estetycznie i nierentownym ekonomicznie.

W związku z powyższym, proszę o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

Jakie plany wobec obiektu ma obecny Zarząd MOSiRu?

Jakie prace wykonane zostały na obiekcie w okresie zarządu MOSiRu?

Czy MOSiR rozważa zbycie gruntów, a jeśli tak, jaki jest ich operat szacunkowy?

Ośrodek Marina, przez lata, stanowił rekreacyjną perłę Lublina, będąc miejscem odpoczynku kolejnych pokoleń mieszkańców „Koziego Grodu” i okoli. Jestem przekonany, że w najbliższym okresie, należy podjąć wszelkie działania prowadzące do przywrócenia jego dawnego blasku.