Interpelacja w sprawie budowy parkingu dla mieszkańców bloków przy ulicy Skautów

Zwracam się z prośbą o utworzenie miejsc parkingowych dla mieszkańców ulicy Skautów, na skarpie usytuowanej pomiędzy blokami 9, 11 i 13. W chwili obecnej arteria ta (zgodnie z obowiązującymi przepisami) niemal w całości wyłączona jest z możliwości parkowania dwuśladowych pojazdów kołowych, co w poważnym stopniu utrudnia prawidłowe funkcjonowanie społeczności tam zamieszkującej. Jednocześnie, chciałbym zaznaczyć, że niniejsza potrzeba, została zaakcentowana przez mieszkańców ulicy w ramach wniosku do budżetu obywatelskiego, który w tym aspekcie nie został zrealizowany.

Uprzejmie proszę o rozważenie realizacji niniejszego zadania w roku bieżącym a w przypadku braku środków finansowych, wpisanie go do przyszłorocznego budżetu.