Interpelacja w sprawie budowy cmentarza komunalnego przy ulicy Poligonowej

W związku z dochodzącymi do mnie pytaniami w sprawie zaawansowania prac nad budową cmentarza komunalnego przy ulicy Poligonowej, proszę o udzielenie mi odpowiedzi na następujące pytania:

Jak wygląda obecny stan prac nad powstaniem miejskiej nekropolii i czy dotyczy on wyłącznie sfery planistycznej?

Jaki obszar zajmować ma docelowo cmentarz komunalny?

Czy powstanie nekropolii było konsultowane z mieszkańcami i radami dzielnic właściwymi dla niniejszego obszaru?

Kiedy planuje się oddanie do użytku nekropolii przy ulicy Poligonowej?